Analiza miasta cz. 3

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Na analizie szeregu miast epok ubiegłych przekonamy się, że najbardziej charakterystycznym i pouczającym rysem w konstrukcji i formie miasta jest stosunek pierwszych pięciu czynników rozwoju do czynnika szóstego, tj. do świadomej kompozycji urbanistycznej. Stosunek ten odbija się w sposób znamienny na każdej z wymienionych tu i podlegających analizie pięciu dziedzin budowy miasta. Pełny obraz konstrukcji i formy miasta uzyskujemy, przeprowadzając badanie każdej z tych dziedzin z punktu widzenia oddziaływania na nią poszczególnych czynników. Jednakże ta pełna analiza daje się przeprowadzić w niewielu tylko wypadkach wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zebrać wszelkie potrzebne materiały i spostrzeżenia. W większości wypadków, gdy chodzi o zbadanie miast epok ubiegłych, zadawalamy się stwierdzeniem zasadniczych wpływów na najważniejsze organy i fragmenty miasta. W wyniku otrzymujemy rzeczywisty obraz tych przeobrażeń, którym ulegały miasta z biegiem lat i stuleci. Dążymy do zebrania tą drogą sprawdzianów, które wyświetlają nam zawiłe zagadnienia miasta współczesnego i ożywią twórczą kompozycję  urbanistyczną w stosunku do miasta przyszłości.