Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 3

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Gminom zostałaby zastrzeżoną, bez naruszenia ich samorządu, inicjatywa i zarządzenie regulacji i rozszerzenia, jednak z zachowaniem wymagań, których wyrażenie jest rzeczą ustawy. Gminy muszą zawczasu postarać się o wszystkie prawa, które umożliwiają przeprowadzenie planu zabudowy. Są to: prawo rozszerzania ulic, prze bijania nowych ulic, nabywania niezabudowanych obszarów celem założenia ulic, placów’ i urządzeń publicznych, albo […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 2

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Dobro publiczne wymaga przeto, aby budowanie było uregulowane w drodze ustawowej przez podporządkowanie interesu jednostek dobru ogólnemu, o ile są ze sobą w niezgodzie. Budowa miast jest zasadniczą częścią składową całego budownictwa, gdy zaś ani jednostkom, ani gminom nie wolno budować dowolnie, lecz muszą się dostosować do ustaw budowlanych, przeto jest rzeczą logiczną i usprawiedliwioną, […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 1

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Wznoszenia budynków bezwarunkowo nie można pozostawić samowoli budującego. Następstwem byłby dziki sposób budowania, pociągający za sobą jak najgorsze skutki. Zarówno budujący, jak budowniczy są ze względów samolubnych z góry przeciwnikami ustaw budowlanych jako ograniczających ich swobodę budowania. Dążą oni najczęściej do tego, aby wyzyskać do ostatnich granic teren budowlany, tak co do obszaru, jak co […]

Zadanie budowniczego

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestosownym i brzydkim jest osłanianie pomników w mieście prostymi deskami na zimę, a więc właśnie na czas, w którym cała ludność przebywa w mieście. Dlatego należy używać do pomników materiałów wytrzymujących mróz i niepogodę, aby bez osłony przez cały rok widokiem swym mogły cieszyć oczy mieszkańców. Zadośćuczynienie powyższym wymaganiom może każdemu miastu nadać charakter pięknej […]

Źle dobrany kolor

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Rażą również niesmaczne i jaskrawe kolory fasad. Jakże szkaradnie przedstawiają się w ulicy a cóż dopiero na tle przyrody budynki pomalowane błękitnie, różowo, zielono lub czekoladowo! Najstosowniejsze dla fasad wyprawionych są kolory naturalnego kamienia o tonie przyjemnym i ciepłym. Nieładnym jest też zwyczaj obwieszania całego frontu domu od dołu do góry godłami podłużnymi i wywieszkami. […]

Budownictwo kolejowe i wpływ na estetykę

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Budownictwo kolejowe stara się z natury rzeczy zawsze 0 kierunek najprostszy i o utrzymanie go, ile możności, w poziomie. Zasadą jego linia prosta jak najdłuższa i równina. Przed bramami miasta rozłożyły się przeto długie, proste i poziome trasy kolejowe, z dworcem, a z dworca pobudowano prostą i równą drogę do miasta, zwaną “ulicą dworcową”. Wzdłuż […]

Najwyższe budowle

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Kościół lub pałac, stercząc ponad ogólną linię dachów, są ozdobą obrazu miejskiego. Natomiast nie przyczynia się do ozdoby zbyt wysoka szkoła lub dom czynszowy, ponieważ brak zazwyczaj środków do odpowiedniego architektonicznego ukształtowania tych budynków. Niestosownym jest również wznoszenie w pięknych okolicach olbrzymich hotelów o setkach pokoi. Oburza każdego przyjaciela przyrody, gdy wśród alpejskiego krajobrazu, w […]

Sposób budowania

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dom mieszkalny był bez wątpienia najpierwszą budowlą, którą sobie człowiek postawił dla ochrony przed niepogodą. Kierował się przy tym przede wszystkim stosunkami klimatycznymi i używał materiałów, jakie miał pod ręką. Z biegiem czasu wytworzył się z tych początków pod wpływem miejscowych potrzeb, obyczajów i zwyczajów u poszczególnych narodów, wraz z wzrastającą oświatą, w każdej okolicy […]

Pomniki

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Pomniki stawia się przeważnie na placach miejskich i w ogrodach publicznych. Na placach nie muszą koniecznie stać w samym środku. Dzieła sztuki, postawione pod ścianą placu, przed budynkiem, pod zieloną ścianą drzew lub krzewów, tworzących odpowiednie tło, działają świetnie; często miejsce to jest korzystniejsze niż środek placu. Postać ludzka, główna zazwyczaj część składowa pomnika, ma […]

Układ budynków

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Rozumie się samo przez się, że budynki nie muszą stać jak żołnierze w szeregu, lecz można wprowadzić urozmaicenia, cofając czy też wysuwając całe budynki lub ich części. Wdzięczne obrazy miasta powstają przez to, że większe albo wyżej położone budynki, np. kościoły i ich wieże, zamki na wzniesieniach itp., lub ich części wyglądają z poza niższych […]