Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Estetyczny plac

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Place powinny się przedstawiać ile możności zwarto, tj. posiadać więcej ścian zabudowanych niż otworów. Jeżeli to jest niemożliwe wskutek zbiegu kilku ulic (np. na placach komunikacyjnych), to można rozdarcie złagodzić przez ustawienie arkad i kolumnad bram lub wejść zdobnych. Placów gwiaździstych w ogóle należy unikać. Place nadają się szczególnie na stawianie budynków monumentalnych i wznoszenie […]

Wyjątkowe widoki

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Szczególniejszą przyjemność sprawia przechadzka w górzystej okolicy na pewnej wysokości ponad równiną lub doliną, jeżeli można z całą swobodą chodzić wygodnie i bez trudu po wyżynie lub po zupełnie poziomych drogach a przy tym rozkoszować się zmieniającymi się krajobrazami okolicy. Nie powinno się przeto zaniedbywać urządzenia takich ulic z pięknymi widokami lub dróg na wyżynach, […]

Zagadnienia higieny przy planowaniu miasta

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestety, znajomość higieny dotąd jeszcze nie wyszła poza ciasne koło zawodowców. Przy wydawaniu ustaw budowlanych, należy mieć przed oczyma obraz, jak zamieszkane miejscowości mają wyglądać w przyszłości, a nie jakimi są one obecnie. Jeżeli się tego zaniecha, to wydana ustawa budowlana nie może dostosować się organicznie do istniejących części miasta, ani nie da właściwych wytycznych […]

Nowe ustawy

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Nowe ustawy budowlane powinny dążyć do rozmieszczenia ludności na większych obszarach, zapobiegać zaś budowie przeludnionych koszar czynszowych. Kiedy się miasto powiększa, rozszerza się ono zazwyczaj na grunty orne i to daje sposobność nadrobienia zaniedbań przeszłości. Trzeba ratować dla higienicznego sposobu budowy to, co ratować się jeszcze da. Szerzący się, nierozsądny sposób budowania koszar mieszkaniowych możemy […]

Dobro ogółu

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dobro ogółu wymaga, aby w osadach ludzkich, szczególnie w miastach, w których ludzie przebywają gęsto obok siebie, zastosowano wszelkie środki konieczne dla uzyskania jak najlepszego stanu zdrowia. Do tego potrzeba wiele zarządzeń sanitarnych. Higieny, czyli publicznej opieki nad zdrowiem, zadaniem jest zapobiegać niebezpieczeństwom, które grożą zdrowiu mas ludzkich, cisnących się coraz liczniej do miast. Uchylenie […]

Wymagania estetyki miast

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Budowanie miast jest sztuką, sztuką wielkich przestrzeni, od której pod względem piękna mamy prawo niemało wymagać. Stworzenie pięknego miasta jest stworzeniem pierwszorzędnego dzieła sztuki; jest to zadanie, któremu sprostać mogą nie jednostki, lecz składać się na nie muszą z biegiem czasu całe pokolenia budowniczych artystów. Jednak nawet i Ci nie podołają temu zadaniu, skoro nie […]

Wybryki budownictwa

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W rozdziale o zabudowaniu nie można pominąć milczeniem pewnego zboczenia w sposobie budowania, które można nazwać zdrożnością ze względów estetycznych, higienicznych i bezpieczeństwa publicznego. Mamy tu na myśli wznoszenie w Ameryce domów mieszkalnych i handlowych 0 20 – 30, a nawet 40-tu piętrach, tzw. “drapaczy chmur”. Te niekształtne budynki przewyższają wieże kościelne jedynie z odległości […]

Budynki, które na obszarze miasta mogą i powinny być pomieszczone

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Poszczególne części miasta (przedmieścia i miejscowości podmiejskie), tworzące niejako mniejsze miasta wśród miast, powinny ze względu na życie publiczne i oszczędzanie czasu również posiadać pewne (choćby uboczne) zakłady centralne dla zarządu, handlu i ruchu publicznego. Do nich należą: kościoły i inne gmachy wyznaniowe, państwowe i gminne urzędy poboczne dla administracji, sądu i ściągania podatków, budynki […]

Lica wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Nieraz się zdarza, że projektuje się rzadką sieć ulic, aby zabudowanie było przestronne, a równocześnie niweczy się tę korzyść przez zabudowanie wnętrz blokowych różnymi budynkami dla gospodarczych i przemysłowych celów (np. stajniami, warsztatami, pralniami itp.), które stają się przykre dla mieszkańców z powodu łoskotu, dymu i niemiłych woni. Przeto przy zabudowaniu większych bloków jest rzeczą […]

Bloki i parcele budowlane

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Stosownie do układu miasta, wielkość bloków budowlanych wzrastać będzie w kierunku od środka ku obwodowi równolegle z rzednieniem ulic i zwiększaniem się parcel budowlanych. Sposoby zabudowania gruntów budowlanych są tak rozmaite, a zmieniają się też z biegiem czasu i tak dalece zależą od stosunków miejscowych i majątkowych, że niepodobieństwem jest ustalić z góry na daleką […]