Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Uboczne środowiska miasta

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W wielkich miastach nowoczesnych układają się stosunki komunikacyjne inaczej, niż to bywało w małych miastach za naszych przodków. Wówczas, gdy, jak wiadomo, większość ludności mieszkała jeszcze na wsi, składały się miasta z starego miasta historycznego z wolna powstałego, które okalały słabo zaludnione przedmieścia, podobne do wiosek. W starem mieście było środowisko całego życia publicznego, tam […]

Sposoby zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W ogóle dadzą się rozróżnić następujące sposoby – zabudowania: zwarty i gęsty; zwarty i mniej gęsty; pól luny; luny ciaśniejszy i luny rozległy sposób. Tych pięć sposobów starczy” na wszystkie cele budowy w miastach, miejscach targowych, większych miejscowościach i uzdrowiskach; można je więc zastosować nie tylko przy budowlach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, ale także przy […]

Podział zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Podziału zabudowania i ustanowienia trzech zasadniczych rodzajów w obszarze miejskim nie można przeprowadzić dowolnie, lecz trzeba je z natury rzeczy dostosować do warunków miejscowych, aby było jasne i oczywiste, dlaczego jakaś część miasta nadaje się przed innymi do celu, któremu służy. Położenie pod górami, nad drogami wodnymi, panujący kierunek wiatru, jako też istniejące już wytwory […]

Myśleć o przyszłości

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Reprezentacje gminne i zarząd państwowy mają jednak obowiązek dalej patrzeć w przyszłość, niż chciwi zysku spekulanci budowlani. Winni nie dopuścić do tak potępienia godnego sposobu zabudowania i występować z wielką stanowczością przeciwko niemu. Uprzytomnijmy sobie, jakby wyglądało miasto, zwłaszcza bardzo wielkie w ten sposób zabudowane. Od środka ku krańcowi miasta szeregowałyby się bez przerwy ulice, […]

Ruch pieszych i swobodnych powózek wszelkiego rodzaju

Jeżeli chodniki nie będą mogły pomieścić olbrzymiej masy przechodniów, trzeba będzie wzdłuż ulic i placów urządzić arkady w przyległych budynkach, przez co powiększy się znacznie rozmiar powierzchni komunikacji, bez znacznego uszczerbku dla użytkowania budynków. Jeżeliby przy nader ożywionym ruchu pieszych i to zarządzenie nie wystarczyło, to trzeba by nad parterowymi podcieniami urządzić na pierwszym piętrze […]

Ruch wewnętrzny

Podobnie jak komunikacja dalsza i zamiejscowa, wzrasta także w mieście światowym w nieskończoność ruch wewnętrzny. Ruch wewnętrzny niezbyt wielkiego miasta może się, z wyjątkiem kolei miejskiej, odbywać na jednej równinie, a więc w płaszczyźnie terenu miejskiego. Gdy ruch się wzmaga, można jeszcze poradzić sobie przez wydanie przepisów dla pieszej i jezdnej komunikacji, lub przez uregulowanie […]

Komunikacja dalsza i zamiejscowa

Miasta światowe muszą, jak najściślej być złączone z komunikacja światową. Dlatego należy uwzględnić przede wszystkim komunikację zamiejscową i dalszą, która z wszystkich stron zmierza ku miastu, tam znajduje swe ujście, przechodzi przez nie, lub je okrąża. Główną potrzebą miasta światowego jest uregulowana komunikacja na zewnątrz dla sprowadzania środków Spożywczych i zarobkowych dla ludności. Warunkiem życia […]

Przegląd ruchu miejskiego

Jeżeli się przyjrzymy wszystkim środkom komunikacyjnym bardzo wielkiego miasta, przekonamy się, że, począwszy od powózek swobodnie się poruszających, przechodzą te środki w tramwaje i koleje miejskie, zwiększając coraz bardziej swą szybkość i zakres zadań i rozszerzając się już na okolice miasta. Od pojedynczych wozów ulicznych dochodzimy do całych pociągów tramwaju i kolei miejskiej, których wzmagająca […]

Ruch na kolei miejskiej

W bardzo wielkim mieście nie wystarczają same tramwaje. Dla opanowania większego ruchu potrzebne są jeszcze koleje miejskie. Rozumie się samo przez się, że do obu rodzajów należy ze względów higienicznych i technicznych zastosować siłę elektryczną. Cel kolei miejskiej mieści się w jej nazwie. Zadania, które jej przypadają, są następujące: Powinna ona przewozić w krótkim czasie […]

Ruch za pomocą luźnych powózek i wozów linowych

Przez to rozumie się: pojazdy prywatne i najmowane, pojazdy dla turystów (omnibusy lub tzw. kremzery) i wozy ciężarowe, z zaprzęgiem zwierząt pociągowych lub z popędem motorowym. Te powózki poruszają się swobodnie, są niezależne od jakości drogi, nawracają łatwo i zatrzymują się dowolnie, oraz wspinają się na większe wzniesienia. Można ich użyć na każdej drodze, nawet […]