Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Osadzanie i usytuowanie krawężników

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Osadzenie krawężników Sposób osadzenia krawężnika zależy od jego kształtu. Krawężniki duże, długie i wyższe ponad 25 cm jak krawężniki ciosowe z kamienia łamanego, betonowe, ceglane, osadza się na podsypce, to jest na warstwie piasku ostrego 5 – 10 cm. grubej. Krawężniki zaś niskie na ławie betonowej,  murowanej lub na filarkach z cegły na cemencie pod […]

Materiały do produkcji krawężników

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Krawężniki wykonuje się z kamienia, betonu, żelbetu, cegły i klinkieru. Na wyrób krawężników nadają się skały obrabialne w sposób kamieniarski, a więc skały nie bardzo twarde i kruche. Najpowszechniej wyrabiają te krawężniki ciosowe z piaskowców, twardszych wapieni i z miększych granitów. Obrabia się je starannie, zupełnie gładko w powierzchniach widocznych i często w częściach powierzchni […]

Cel, kształt i wymiary krawężników

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Cel Przeznaczeniem krawężników jest oddzielać jezdnię od chodników przez utworzenie stopnia i dać ścianę dla ścieku. Z tych powodów krawężnik wypadałby dosyć wysoki. Ponieważ jednak ma być łatwy i wygodny do przekraczania przez przechodni, nie może jego wysokość być zbyt duża. A że ten wzgląd jest ważniejszy, niż rola zatrzymania pojazdów i ściany ściekowej, przez […]

Znaczenie krawężników w nawierzchni drogowej

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Krawężnik jest pierwszorzędnym elementem w nawierzchni ulicznej. Tworzy on przede wszystkim doskonale widoczną, ostro rysującą się linię na powierzchni ulicy, wpływa przez to na jej wygląd. Wygląd ulicy zyskuje, gdy linie krawężników biegną spokojnie, płynnie, w sposób ciągły, a traci, gdy krawężnik leży w załamaniach lub w krzywiznach nieporządnie założonych. Krawężnik jest dalej tą częścią […]

Nawierzchnia – uwagi ogólne

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Do części głównych nawierzchni ulicznej zaliczamy jezdnię, ściek, krawężniki i chodniki. Prócz powyższych elementów głównych istnieje szereg części drugorzędnych, które rozpadają się na trzy grupy przedmiotów: 1. znajdujących się pod nawierzchnią, 2. leżących w samej nawierzchni i 3. wystających ponad nawierzchnię. Przedmioty te nazywają niekiedy „uzbrojeniem” ulicy, niezupełnie trafnie, boć są one najsłabszymi jej miejscami, […]

Obudowanie ulic

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Obudowanie wpływa na wymiar przekroju poprzecznego ulicy, czyli na jego całkowitą szerokość i na jego części, to jest na jezdnię i chodniki, przede wszystkim wysokością budynków, a następnie sposobem ich ugrupowania. Tak wysokość jak i ugrupowanie budynków oddziałuje inaczej w tych ulicach, gdzie budynki stają bezpośrednio przy chodniku, czyli tam gdzie linie regulacyjne ulicy spadają […]

Chodniki i ich szerokości

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Dla oznaczenia szerokości chodników miarodajny jest pieszy. Jego obrys w ruchu, z wahaniami na boki wskutek przenoszenia podczas chodu środka ciężkości ciała jednej nogi na drugą, ma 0,65 do 0,80 m szerokości, przeciętnie, licząc skromnie 0,70 m. Chodnikiem tej szerokości przejść może w jednym kierunku około 1800 przechodni w jednej godzinie, jeżeli szybkość ich chodu […]

Ruch uliczny

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Głównymi elementami ruchu ulicznego są pojazdy na jezdni a piesi na chodniku. Dla oznaczenia szerokości jezdni miarodajna jest szerokość potrzebna dla pojazdów w ruchu, która wynosi od 2,0 m. do 4,0 m., jeśli do szerokości pojazdów doda się na wahanie boczne 0,4 do 0,5 m. Średnio przyjmuje się szerokość potrzebną dla jednego pojazdu w ruchu […]

Przekrój poprzeczny

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Prace nad projektem ulicy rozpoczyna się od obmyślenia i ustalenia przekroju poprzecznego. Przy tym projektant znajduje się z jednej strony w trudniejszym położeniu od kolegi kolejarza lub inżyniera drogowego, z drugiej zaś w lepszym. Inżynier kolejowy i drogowy nie troszczy się o przekrój poprzeczny: ma go obrobiony na wszelkie przypadki naprzód we wzorach, tz. typach. […]

Ogólne uwagi projektowania ulic

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Projekt jednej ulicy, czy grupy ulic ma pozostawać w logicznym związku z całą siecią uliczną, to jest z planem zabudowania miasta. Ta zasada jest prosta w zastosowaniu tam, gdzie taki plan istnieje. Niestety plany zabudowania są u nas rzadkością. Mimo to nie wolno inżynierowi godzić się na otwarcie ulicy bez rozważenia jej znaczenia w całości […]