Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Analiza miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
W mieście średniowiecznym widzimy więc te pięć czynników oddziaływujących twórczo, a mniej więcej jednocześnie, na jego rozwój: 1) warunki przyrodzone, 2) warunki gospodarcze, 3) czynnik warowności, 4) czynnik komunikacji, 5) czynnik prawny. Ponad nimi i równocześnie z nimi działa szósty czynnik – kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, o którym wyżej była mowa. Wspomniane czynniki działają w […]

Analiza miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Postępująca organizacja polityczna Rzeczypospolitej, podobnie jak i innych krajów Europy, również jak rozwijająca się kultura i cywilizacja ludów, wzmaga potrzeby komunikacyjne miasta. Te dwa nowe czynniki – warowność i komunikacja – dążą z natury swej pod względem technicznym do niemal wręcz przeciwnych zasad w konstrukcji i formie miasta. Postępujący rozwój i rozrost miasta średniowiecznego, potrzeby […]

Analiza miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Miasto, stojąc w stosunku do wsi na wyższym szczeblu ustroju gospodarczego, pozostaje jednak nadal, tak w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej, jednostką gospodarczą całkowicie, lub w znacznie przeważającej części, samowystarczalną. Komunikacja i stosunki z ośrodkami sąsiednimi nie mają dużego znaczenia w początkach jego rozwoju. Jednocześnie trzy różne grupy jego mieszkańców kształtują własne systemy […]

Analiza miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Drogi jeszcze prawie nie istnieją i zresztą nie są potrzebne w tych czasach, gdy wiejskie osiedle rolnicze stanowi jednostkę gospodarczą prawie samowystarczalną. Czynnik topograficzny i inne warunki przyrodzone odgrywają znaczną rolę przy założeniu osiedla. Typową sytuacją osiedla jest równina, brzegi rzeki, potoku lub stawu. Urodzajna gleba, niezbyt wielkie spadki w polach uprawnych, nie utrudniające pracy […]

Analiza miasta cz. 5

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Na tej prostej podstawie konstrukcyjnej, jaką jest pojedyncza lub rozwidlająca się droga, rozwija się i rozrasta całość planu osiedla. Początkowo mamy do czynienia z ludnością, która przeszła od trybu życia pasterskiego lub myśliwskiego do rolnictwa, jako podstawy swego bytu gospodarczego. Rozsiane i rozrzucone przypadkowo siedziby czasów dawniejszych zaczynają tworzyć jednolity organizm urbanistyczny. Typ osiedla rolniczego […]

Analiza miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Miasto średniowieczne posiada w wielu wypadkach konstrukcję i formę prostą, przejrzystą i nadającą się do badania, ze względu na dość obfity materiał naukowy i bogactwo mniej lub więcej dostępnych i w całości dochowanych przykładów. Układ najprostszy planu urbanistycznego spotykamy w osiedlach o charakterze wiejskim; jest to jedna arteria – obudowana z obu stron na przestrzeni […]

Analiza miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Na analizie szeregu miast epok ubiegłych przekonamy się, że najbardziej charakterystycznym i pouczającym rysem w konstrukcji i formie miasta jest stosunek pierwszych pięciu czynników rozwoju do czynnika szóstego, tj. do świadomej kompozycji urbanistycznej. Stosunek ten odbija się w sposób znamienny na każdej z wymienionych tu i podlegających analizie pięciu dziedzin budowy miasta. Pełny obraz konstrukcji […]

Analiza miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Konstrukcja miasta: podział terenów, układ sieci komunikacyjnej, przeznaczenie poszczególnych dzielnic, terenów i urządzeń miejskich. Forma miasta: architektura ulic i ważniejszych punktów w organizmie miejskim, stosunek przestrzeni wolnych i zabudowanych i ich ukształtowanie. Blok urbanistyczny, działka i dom. Analiza podstawowych rozwiązań zadania miasta, tj. stworzenia dogodnych i odpowiadających miejscowym potrzebom i warunkom mieszkań. Zasady konstrukcji i […]

Analiza miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Posługując się sprawdzianami, wynikającymi z wyżej ustalonej grupy sześciu czynników urbanistycznych, przeprowadzamy analizę typowych miast, lub ich ważniejszych fragmentów w poszczególnych epokach, względnie w kolejnych stopniach ich rozwoju. Analiza ta zostaje przeprowadzona według pewnego systemu, ujmującego różnolite objawy w powstaniu i rozwoju miasta w ramy następujących zasadniczych dziedzin: Sytuacja i warunki topograficzne i klimatyczne. Oddziaływanie […]

Czynnik kompozycji urbanistycznej cz. 8

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Typ planu szachownicowego miasta średniowiecznego w Europie. Skrystalizowany w tysiąc lat po swym poprzedniku z obozu rzymskiego nosi w sobie ziarno kultury antycznej i staje się podstawową konstrukcją, na której się wznoszą i rozwijają miasta krajów europejskich od krańców Hiszpanii do wschodnich rubieży Rzeczypospolitej i od półwyspu Apenińskiego do północnej Szwecji. Typ założeń geometrycznych wieku […]