Czynnik gospodarczy cz. 4

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Od tej chwili aż do dni dzisiejszych funkcje poszczególnych organów życia miejskiego stają się coraz bardziej skomplikowane. Jednocześnie ludność miasta i jego obszar wzrasta. System gospodarczy, początkowo rozwinięty w granicach jednego miasta i w nim kształtujący swe organy życiowe, rozciąga się początkowo na pewne zespoły miast, potem na całe państwo, a wreszcie dochodzi do specjalizacji w pewnych gałęziach produkcji  na obszarze całego świata. Dziś mamy już całe państwa, dostarczające surowców, państwa rolnicze, państwa przemysłowe itp.

W tych warunkach nowoczesny organizm urbanistyczny uległ całkowitemu przekształceniu. Nastąpiło daleko idące zróżniczkowanie rodzajów miast. Zespół funkcji gospodarczych i administracyjnych, reprezentowanych w dawnym mieście w postaci odpowiednich urządzeń, prostych, celowych i przejrzystych, teraz przeniósł się na całe wielkie miasta. Rozwinęły się miasta przemysłowe, handlowe, fabryczne, miasta o znaczeniu wyłącznie administracyjnym, miasta-ośrodki rolnicze, miasta-uzdrowiska i tym podobne twory o konstrukcji i formie, odpowiadającej do wysokich granic posuniętej specjalizacji. O stronach dodatnich i ujemnych tego objawu w mieście nowoczesnym mówić będziemy w następnym tomie pracy niniejszej. Tu wymieniamy zasadnicze etapy rozwoju, aby podkreślić wszechstronny wpływ czynnika gospodarczego i jego różnorodnych funkcji na budowę organizmu miasta.