Czynnik warowności cz. 3

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na związek czynnika warowności z poprzednio wymienionym czynnikiem warunków przyrodzonych i czynnikiem gospodarczym. Pierwszy wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami obrony. Odpowiednio do potrzeb i możliwości techniki wojennej danej epoki, dobrana sytuacja miasta sama przez się już zapewniała dodatnie warunki obronności. Przy pierwotnym stanie techniki wojennej, nawet przy wprowadzeniu broni palnej i prymitywnej artylerii, położenie miasta na wzgórzu, na skalistych wyniosłościach lub w terenie, otoczonym wodą, dawało obrońcom miasta już znaczną przewagę. Dzięki temu, te dwie charakterystyczne sytuacje stanowią cechę stałą miast obronnych w ciągu długich wieków, tak w czasach antycznych, jak w Średniowieczu i w okresie Odrodzenia. O ile przy tym całość miasta dla pewnych względów — o czym niżej będzie mowa — nie była w ten sposób sytuowana, to przynajmniej główny ośrodek obronny, tj. zamek, stawiany był konsekwentnie na miejscu najbardziej topograficznie odpowiednim dla celów wojennych.