Czynnik warowności cz. 6

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Mury te tworzą monumentalną podstawę architektoniczną, ponad którą piętrzą się większe bryły gmachów, wewnątrz miasta wzniesionych, jak kościoły, ratusz, spichrze, sukiennice itp. Bezpośrednio łączą się zwykle z murami i stanowią ich część podstawową zabudowania zamku, z wyjątkiem tych wypadków, gdy zamek stanowi całość odrębną, sąsiadującą z miastem, lecz nie tworzącą z nim jedności budowlanej. Przykład takiego rozwiązania znajdujemy w średniowiecznym Krakowie i Wawelu, których połączenie nastąpiło dopiero w czasach późniejszych.

Odmienne znaczenie dla wewnętrznej konstrukcji i formy miasta mają wpływy militarne w wieku XVIII – XIX. Bezpośredni stosunek urządzeń warownych do zabudowania miasta zanika. Wpływy te dzielą się na dwa kierunki: w jednym działają fortyfikacje, wznoszone w znacznie już szerszym promieniu, niż dawniej, i przez to nie wywierając bezpośredniego nacisku na wewnętrzny układ miasta — w drugim wchodzą w grę budowle i urządzenia, nie mające bezpośredniego znaczenia warownego, jak gmachy administracji wojskowej, magazyny, warsztaty i zakłady przemysłowe, koszary i place ćwiczeń.