Czynnik warowności cz. 7

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Są one wyrazem zupełnie nowego ustroju obronnego, opartego na organizacji państwa, a nie samodzielnej gminy miejskiej, i wiążą się bezpośrednio z nowoczesną techniką wojenną, strategią i taktyką. Wymagają one ze względu na swój specyficzny charakter, wypełnienia w budowie miasta całego szeregu warunków, podobnie jak to się działo w ustroju urbanistycznym wieków ubiegłych. Zmienia się tylko rodzaj i skala tych wymagań, proporcjonalnie do olbrzymich potrzeb wojny nowoczesnej z jej milionowymi armiami, stokrotnie większymi od tych organizacji wojskowych, które przed paruset laty rozstrzygały w historycznych bitwach o losach Europy.

Pobieżny ten pogląd na kształtowanie się czynnika warowności w rozwoju miasta należy dopełnić uwagą o jego ścisłym związku nie tylko z czynnikiem warunków przyrodzonych, o czym parokrotnie była mowa, ale i z czynnikiem gospodarczym. Obrona miasta po wszystkie czasy wymagała wielkich zasobów gospodarczych, czy to w postaci pieniędzy, czy w postaci materiałów i pracy, włożonej w urządzenia obronne jakiegokolwiek typu.