Czynniki urbanistyczne cz. 1

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Omówiony wyżej ogólny bieg badań miasta dawnego wiąże się z grupowaniem faktów i spostrzeżeń w następujących dziedzinach pracy badawczej :

1. Miasto dawne. Przygotowanie możliwie wszechstronnego materiału, dotyczącego konstrukcji i formy miasta epok ubiegłych, i wyrobienie kryteriów w stosunku do objawów rozwoju miasta pod różnolitymi wpływami i w różnych warunkach. Materiał ten dotyczy całości organizmu miejskiego oraz poszczególnych jego części i organów, oświetla funkcje tych części, ich wzajemny stosunek, wyjaśnia ścisły związek między budową różnych organów ustroju miasta a ich zewnętrzną formą (np. ulice, domy, urządzenia obronne).

2. Miasto nowoczesne. Przygotowanie i opracowanie materiału i przeprowadzenie badań porównawczych między miastem dawnym a miastem współczesnym. Opracowanie metody ujęcia zagadnień współczesnych w rozwoju miast europejskich w ogóle, a miast polskich w szczególności. Mamy tu często do czynienia z żywymi organizmami nowoczesnymi, w których tkwią znaczne nieraz pozostałości i wpływy epok ubiegłych, mniej lub więcej odległych.