Dostęp do wybrzeży

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

miasto-nad-morzemLudzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco.

Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, urok ich należy przez odpowiednie urządzenia podnosić i zachowywać. Jakże nieprzyjemną rzeczą jest, kiedy się chce rozkoszować np. pięknością jeziora, a na długich przestrzeniach, często w najpiękniejszych miejscach, zasłaniają widok lub wzbraniają dostępu do brzegu budynki, mury i parkany, budki przystaniowe i kąpielowe.

podnośniki typu żaba

Przeto i w tym razie usprawiedliwioną jest zasada podporządkowania interesu jednostek pod interes ogółu.

Jak konieczną rzeczą jest chronić miejscowości od braku wody, tak też wypada ją zabezpieczyć od nadmiarem wody. Tereny, które mają być zabudowane trzeba przede wszystkim tak wysoko wyznaczyć nad wodami, lub zabezpieczyć je w ten sposób od wtargnięcia wody, aby były z całą pewnością po wszystkie czasy wolne od powodzi i jej następstw, a więc od strat w życiu i mieniu ludzkim, od zarazy i t. p., również należy je zabezpieczyć od kry i zatorów lodowych. Jeżeli się nie uwzględni tego wymagania, miejscowościom nisko położonym stale grozi niebezpieczeństwo.

podnośniki typu żaba

To Cię zainteresuje:

– odpływ liniowy prysznicowy niezdzewka