Drugie poszerzenie miasta

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

poszerzenie-miastaPrzy drugim rozszerzeniu miasta, przypadającym najczęściej na dobę nowoczesną, powtarzał się ten sam przebieg. Znowu zabudowywano naprzód tereny wzdłuż gościńców, wkraczano następnie w odcinki między nimi i znów powstawał wieniec dzielnic, przedmieścia. Padały fortyfikacje, a nie budowano nowych, gdyż nowoczesna technika wojenna uważa je za nieprzydatne, o ile nie rozchodzi się o miejsca wyłącznie w tym celu obwarowane.

W dalszym okresie rozwoju miasta, utworzy się wokoło niego ponownie wieniec dzielnic pozamiejskich.

Tak rozciągają się, zgęszczając się coraz bardziej, naokoło starego historycznego miasta przedmieścia pierwotne, przedmieścia dalsze i osady pozamiejskie, które razem wzięte nazwać można nowym miastem albo nowym światem.

nitowanie

Przy tym sposobie powstawania daje się poznać sposób zrośnięcia się osady, jak również szkielet sieci arterii komunikacyjnych, który powstaje sam ze siebie. Drogi wiodące w promieniach od środka na zewnątrz jak w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Przyp. tłum. zewnątrz (promieniowe) powstały z dawnych dróg za bramą i wiejskich, wokół biegnące drogi okrężne utworzyły się najczęściej z ulic prostopadle odgałęzionych, prowadzących do odcinków; tzw. zaś ulice obwodowe powstają w miejsce zniesionych fortyfikacji.

Na tej drodze, przypominającej osadzenie się nowych cząstek wokoło jądra przy krystalizacji, powstały z biegiem czasu miasta, które w naszym wieku przybrały olbrzymie rozmiary.

Znamienną cechę miasta zrozumieć można tylko wtedy ściśle i dokładnie, gdy się zbada jego powstanie i nadto pozna jego historię, wykazującą charakter, właściwości, sposób życia i potrzeby szczepu ludzkiego, który je wybudował i zamieszkuje.

Tylko przez poznanie i uwzględnienie przebiegu tworzenia się i historii miasta może powstać organiczny i żywotny plan przyszłości.

nitowanie

To Cię zainteresuje:

– Terapia EMDR Warszawa
– tłumaczenia przysięgłe niemiecki