Forma miasta cz. 2

Autor: | Opublikowane w Urbanistyka Brak komentarzy | Tagi:

Nie dające się jednak zaprzeczyć bliskie i wszechstronne związki obu dziedzin twórczości mają ten skutek, że okresy dobrej architektury są jednocześnie okresami powstawania wybitnych tworów urbanistycznych i odwrotnie.

Dążąc do ustalenia metody badania miasta, zestawiamy te przykłady, które ujawniają w sposób oczywisty już przy pobieżnym choćby przeglądzie pewne cechy wybitne. Zestawienie to rozpoczynamy od przykładów bardziej prymitywnych i przejrzystych. Układamy w dalszym szeregu twory bardziej złożone, a ujawniające wysoki poziom rozwoju konstrukcji czy formy, fragmentów lub całości. Uszeregowane w ten sposób, przedstawią one, choćby w najważniejszych etapach kierunek ewolucji miasta od prymitywnego zarodka do rozwiniętego na wyższych szczeblach organizmu. Przy tym systemie odbiegamy od porządku chronologicznego. Jednocześnie ograniczamy się do miast tych narodów, które swą kulturą pośrednio lub bezpośrednio wpłynęły na ustrój współczesnego miasta europejskiego. Wynika z tego zestawienie najwybitniejszych typów z różnych epok historycznych w szeregu, ilustrującym ewolucję miasta w jej najbardziej charakterystycznych rysach.