Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 1

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Podzielić je należy zasadniczo na koszty złączone z budowlami i urządzeniami publicznymi i na koszty dla celów przedsiębiorstw prywatnych.

Wydatki na publiczne budowle i urządzenia

Przy powiększaniu się miast rozchodzi się przede wszystkim o rozszerzenie ar tery i komunikacyjnych w częściach miasta zabudowanych i o założenie nowych w stronach nie zabudowanych. Zajdzie przeto potrzeba: rozszerzenia ulic i przebicia nowych, przy równoczesnym burzeniu domów i wykupnie gruntów; następnie tworzenia nowych ulic, placów, mostów i plantacji, jako też regulacji dróg wodnych; wreszcie urządzeń kanalizacyjnych wszelkiego rodzaju, osuszenia, oświetlenia, wodociąg ów, przewodów itd.

To wszystko wykonywa się środkami państwowymi, krajowymi lub gminnymi, stosownie do warunków własności i zobowiązań.

Aby usunąć błędne mniemanie, z którym się często można spotkać, należy wyraźnie podnieść, że prace te nie muszą być wykonane w jednym ciągu i bezzwłocznie po sporządzeniu planu zabudowania, lecz że rozciągać się one będą z natury rzeczy na szereg lat, nawet dziesięcioleci, w miarę zachodzącej potrzeby. Koszty tych prac rozkładają się przeto na długi przeciąg czasu.

To Cię zainteresuje:

– łaźnie parowe
– pogotowie hydrauliczne poznań