Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 2

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Zdarza się nieraz, iż od sporządzenia planu zabudowania odwodzi gminę obawa, że przeprowadzenie jego narażają na wydatki, którym nie będzie mogła sprostać. Przeciwko temu można przytoczyć, że w razie wzrostu i rozkwitu jakiejś miejscowości powstaje nieunikniona konieczność wykonania różnych urządzeń z tym stanem połączonych, bez względu na to, czy plan zabudowania istnieje lub nie, że plan jest właśnie nieodzownym dla prawidłowego, a tym samem korzystnego i ekonomicznego rozwoju i że brak jego powoduje daleko więcej wydatków, ponieważ łatwo w tym razie narazić na niewczesne próby, na błędy i zaniedbania.

Nadto należy przytoczyć, że ze wzrostem miejscowości wzmaga się też zasobność jej i zdolność działania; z tego powodu urządzenia, uważane pierwotnie za niewykonalne, dadzą się nieraz wykonać później nawet z większą lub mniejszą łatwością.

Wydatki na budowle prywatne

Z natury rzeczy wynika, że miasto rozwija się przeważnie dzięki prywatnej przedsiębiorczości. Ludziom prywatnym przynosi plan zabudowania nadzwyczajne korzyści, nie przyczyniając im zbyt wiele kosztów, które ponosi przeważnie gmina. Ciężary właścicieli gruntów i budujących polegają na obowiązku odstąpienia lub wymiany gruntów, na uiszczaniu pewnych kwot za wykonanie nawierzchni komunikacyjnych.

To Cię zainteresuje:

– dentysta Warszawa Bemowo
– krawędziarka do blach