Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 3

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

W różnych krajach i miastach zawierają ustawy budowlane lub ustawy miejscowe rozmaite postanowienia w tej mierze. Na rozszerzenie albo założenie placów i ulic odstępuje się grunty albo bezpłatnie, albo za odpowiednim odszkodowaniem zwyczajnej wartości, bez przyznania przyrostu wartości lub z przyznaniem tegoż. Przy tym oblicza się grunt, który ma być odstąpiony, jako grunt pod ulicę (gdy do tego celu ma służyć).

Grunt płaszczyzn komunikacyjnych odstępuje się na cele budowlane za odpowiednim wynagrodzeniem, cenę jego oblicza się jednał: zazwyczaj jako gruntu budowlanego, bez względu na to, czy używa się go pod budowę, czy też na urządzenie ogródka przed domem.

Zakładanie nowych placów i ulic odbywa się w rozmaity sposób. Albo gmina urządza je na własny koszt, albo pobiera od sąsiednich właścicieli datki różnej wysokości, albo też nakłada koszta w całości lub w części na tych właścicieli. Częściowo pokrywają koszta właściciele przez to, że na nich spada obowiązek urządzenia chodnika przed realnością i połowy toru jezdnego. (Przy bardzo szerokich ulicach i przy placach tylko do pewnej szerokości).

To Cię zainteresuje:

– medalówki
– wywóz mebli warszawa