Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 1

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Sporządzenie i przeprowadzenie planu zabudowania miasta jest dla odnośnej gminy bardzo doniosłem przedsięwzięciem. Przeto jest dla niej rzeczą pożądaną dowiedzieć się o kosztach z tym połączonych.

Te dzielą się wedle na 3 części:

Koszty planów podstawowych.

Co do planów, które sporządzają się na podstawie do składnych zdjęć sytuacyjnych i niwelacyjnych, wyjaśnienia podają taryfy wynagrodzeń za prace inżynierów i geometrów.

Koszty właściwych czynności około budowy miast.

Austr. Stowarzyszenie inżynierów i architektów w Wiedniu oraz Centralny Związek architektów królestw i krajów, zastąpionych w Radzie państwa w Wiedniu, ustanowiły po wspólnych obradach taryfę wynagrodzenia za prace około budowy miast. Taryfa ta oblicza pracę wedle hektaru powierzchni, objętej planem, i stopniuje wynagrodzenie stosownie do prostszych lub trudniejszych warunków pracy i innych okoliczności miarodajnych. O zasadniczych przesłankach taryfy była już mowa wcześniej.

To Cię zainteresuje:

– płyty niezapalne
– Producent sauny suchej