Lica wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia

Autor: | Opublikowane w Zabudowanie w mieście Brak komentarzy | Tagi:

lico-wewnetrzneNieraz się zdarza, że projektuje się rzadką sieć ulic, aby zabudowanie było przestronne, a równocześnie niweczy się tę korzyść przez zabudowanie wnętrz blokowych różnymi budynkami dla gospodarczych i przemysłowych celów (np. stajniami, warsztatami, pralniami itp.), które stają się przykre dla mieszkańców z powodu łoskotu, dymu i niemiłych woni. Przeto przy zabudowaniu większych bloków jest rzeczą korzystną wyznaczać także wewnętrzne lica przez ustanowienie linii budowlanych wewnątrz bloków, poza które nie wolno występować z budynkami, lecz można tylko zakładać ogrody. Te linie wewnętrzne wypadałoby wyznaczyć w odległości 14 – 24 m. równolegle do ulicznych linii budowlanych.

bezpłatny odbiór mebli warszawa

Wymiar ten wypadnie zwiększyć, jeśli przed domem ma być ogródek od ulicy.

Przez zetknięcie się wszystkich ogródków wewnątrz bloku powstają zdrowotne baseny świeżego powietrza z zielenią, co uprzyjemnia pobyt i wychodzi na zdrowie mieszkań com przyległych domów, zwłaszcza ich tylnych pokojów. Tak ukształtowane bloki przedstawiają większą wartość niż bloki wewnątrz zabudowane i przez to mające mniej warunków zdrowotności.

Lica wewnętrzne można ustanawiać zarówno przy zwartym jak przy luźnym systemie zabudowania.
W bardzo wielkich blokach budowlanych można użyć miejsca, które powstaje przez ustalenie wewnętrznych linii budowlanych, dla instytucji wymagających szczególniejszego spokoju, oddalenia od gwaru ulicznego a zwłaszcza takich, które się mogą obejść bez frontu ulicznego, jak miejsca wypoczynku, ogródki freblowskie i szkolne, ślizgawki, place sportowe itp.

Urządzenia takie nazywamy urządzeniami wewnętrznymi. Prowadzą do nich osobne wejścia (drogi pomocnicze).

bezpłatny odbiór mebli warszawa

To Cię zainteresuje:

– darmowy odbiór mebli warszawa