Prace przy zabudowaniu miasta cz. 2

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

W ten sposób uniknie się fałszywych kroków np. projektowania urządzeń wielkomiejskich w małym miasteczku albo nawet w miejscu targowym.

Potem należy dokładnie zbadać osadę, jej ogólne stosunki i szczegółowe warunki co do położenia, topografii, sposobu budowy i mieszkania, komunikacji, zarobkowania, słowem pod wszystkimi względami, które mogą wpływać na sposób zabudowania, jak to obszerniej wyłożyliśmy w poprzednich rozdziałach.

Równocześnie należy porozumieć się z zarządem gminnym co do życzeń i wymagań ze względu na przyszłe rozbudowanie miasta albo miejscowości i wspólnie ułożyć program, według jakiego plan ma być zakreślony.

Pierwszym warunkiem jest wiedza i doświadczenie w sprawach budowy miast. Obok nich dokładne studia lokalne, uwzględnienie potrzeb i życzeń mieszkańców, jak również staranne dostosowanie planu do rozmiarów i właściwości danej miejscowości dają najlepszą rękojmię, że praca będzie dobra i pożyteczna.

Mylnym jest twierdzenie, z którym się nieraz spotkać można, że pracy takiej może podołać tylko miejscowy technik. Dla sprawy samej jest rzeczą obojętną, czy projektant mieszka w danej miejscowości, czy nie, jeżeli tylko posiada kwalifikacje zawodowe w budowie miast i przeprowadzi niezbędne studia nad miejscowością. Zamiejscowy technik jest nawet w korzystniejszym o tyle położeniu, że, jako niezależny i nie ulegający względom służbowym, towarzyskim i innym, może zająć stanowisko bezwzględnie przedmiotowe, podczas gdy miejscowy technik jest często związany nieuniknionymi względami.

To Cię zainteresuje:

– dentysta bemowo
– domy kosakowo