Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Opracowanie planów.

Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta).

Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje:

  1. Części pracy.

Te są trojakiego rodzaju:

  1. a) Sporządzenie planów podstawowych: tymi są plany położenia (sytuacyjne) w różnych podziałkach i zdjęcia wysokości. Należy to do miernictwa, a wykonawcą ich są inżynier lub geometra, którzy odpowiadają za dokładność planów.
  2. b) Praca budowniczego miasta; jest to artystyczna praca twórcza, z której powstaje projekt planu przyszłości dla osady: i to na podstawie wspomnianych planów podstawowych i podanych wysokości. Do wykonawcy tej właściwej pracy twórczej nie należy sporządzenie planów podstawowych albo staranie się o nie, lecz winna ich dostarczyć strona dająca zlecenie. Po dokonaniu tych dwóch czynności następuje dopiero:
  3. c) Przeniesienie projekt ów z planu na teren przez wymierzenie i wytyczenie na teren i e. Praca ta rozkłada się na lata i dziesiątki lat i nie może z natury rzeczy należeć do projektanta, lecz jest rzeczą organów technicznych odnośnego miasta lub miejscowości.

To Cię zainteresuje:

– Budowa saun Poznań
– dekoracje na wieczór panieński