Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Plany podstawowe.

Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach:

  1. Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy;
  2. Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000;
  3. Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000;
  4. Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe;
  5. Plany niwelacyjne z wpisanymi wysokościami terenu lub wrysowanymi warstwicami (w podziałce odnośnych planów).

Potrzebne są różne plany o większej i mniejszej po

działce, aby umożliwić przegląd pracy, która po większej części jest znaczną; podobnie architekt rozpocząć musi projektowanie budowli naprzód w mniejszych podziałkach — szkicach – aby stopniowo dojść do planów wykonawczych i szczegółowych.

Rodzaj i ilość planów podstawowych zależą od wielkości odnośnej osady, czy ona jest większym lub mniejszym miastem, targowiskiem, lub małą miejscowością. Im większą jest miejscowość, tein więcej potrzeba planów poglądowych, podczas gdy przy małych miejscowościach plany o większej podziałce dają potrzebny pogląd na całość.

To Cię zainteresuje:

– lista rzeczy do zabrania do szpitala
– sprzęt dla konia
– Wynajem autolawet