Prace przy zabudowaniu miasta cz. 5

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Na planach B, C i D należy zaznaczyć każdoczesny stan zabudowania, to znaczy istniejące już budynki i urządzenia.

Jak każdy projekt techniczny, który ma być wykonany, musi być dokładny w oznaczeniu trzech wymiarów, długości, szerokości i wysokości, tak też plany zabudowania miasta muszą ustalić te miary w planach położenia i niwelacyjnych.

Dokładność i prawdziwość projektu planu budowy miasta zależną jest od ścisłości planów podstawowych; należy przeto zwrócić na to szczególniejszą uwagę, aby te plany sporządzone były bez zarzutu; w przeciwnym razie może przy wykonaniu powstać wiele przykrości (np. spory graniczne i gruntowe, błędne linie budowlane i wadliwe przekroje podłużne ulic i t. d.).

Przy wyznaczaniu obszaru, który ma być objęty planami poglądowymi, należy zaznaczyć, że plany zabudowania mają służyć nie tyko teraźniejszości, lecz mają także świadomie przygotować, co jest potrzebne do rozwoju miasta w przyszłości, że więc plan nie może się ograniczyć do zabudowania w obecnych granicach miasta, lecz że dla późniejszego rozszerzenia trzeba jeszcze dodać strefę, której wymiary odpowiadają prawdopodobnemu wzrostowi miasta w pewnym i to niedługim czasie.

To Cię zainteresuje:

– hurtownia elektryczna rzeszów
– koci katar objawy