Prace przy zabudowaniu miasta cz. 7

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Do a). Program do sporządzenia planu zabudowania, na którym oprzeć się ma całe przedsięwzięcie, powinien projektujący opracować po przeprowadzeniu badań miejscowych i z uwzględnieniem wskazówek i życzeń otrzymanych od zarządu gminnego. Po zatwierdzeniu programu przez gminę należy przystąpić do opracowania dalszych planów.

Do b). N a planach poglądowych należy przedstawić przejrzyście sieć komunikacyjną i podział miejscowości podług dzielnic, podług sposobu zużytkowania i rodzaju budowy, lub podług stref budowlanych. W planach A należy przedstawić w miarę potrzeby rolę ulic, kolei lub kanałów spławnych w komunikacji zamiejscowej, jako też połączenie jej z siecią komunikacji miejscowej.

Do c). Następnie na podstawie planów’ poglądowych opracowuje się właściwe plany zabudowania na planach położenia (rodzaj planów C). Rodzaj planów D służy do przedstawienia z osobna w miarę potrzeby rozwiązania ważnych zagadnień szczegółowych. Do planów zabudowania należy dołączyć przekroje poprzeczne ulic i placów.

Do d): Na podstawie planów warstwicowych należy wykonać wedle potrzeby przekroje podłużne dróg, placów i plantacji.

To Cię zainteresuje:

– Roboty ziemne Łódź Cennik
– tresura psa warszawa