Prace przy zabudowaniu miasta cz. 8

Autor: | Opublikowane w Zabudowa miasta Brak komentarzy | Tagi:

Do e): Objaśnienie służy do przedstawienia myśli przewodnich i obowiązujących zasad planu, oraz omawia szczegółowo projektowane urządzenia i propozycje. Jest to koniecznym dlatego, aby wytyczne plany i ich uzasadnienie nie poszły z biegiem czasu w niepamięć.

Do f): Sporządzenie perspektyw jest pożądane dla uzmysłowienia przedłożonych projektów, zwłaszcza jeżeli się rozchodzi o artystyczne rozwiązanie; takie obrazowe przedstawienie nie jest jednak koniecznym. Wykonywa się je tylko na osobne zlecenie i za osobnym wynagrodzeniem.

Prace a do e, w danym razie także f, tworzą całokształt projektu zabudowania.

Prace a i b, z odpowiednim objaśnieniem e, tworzą szkice. Dla mniejszych miejscowości, o obszarze poniżej 200 hektarów, mogą służyć jako szkice także plany o większej podziałce, zamiast planów grupy B.

Czy wypada wykonać tylko szkice, czy też plany szczegółowe, to zależy od rozmaitych okoliczności.

Szkice wystarczą, jeżeli gmina ma dobrze zorganizowany urząd budowniczy, który7 dalszych prac (c i d) i wykonania się podejmie.

Szkice muszą zaś wystarczyć, jeżeli mniejsze gminy mają tylko plany poglądowe lub katastralne (A i B), a nie posiadają środków na sporządzenie planów w większej podziałce (C i D), ani planów niwelacyjnych (E). Nawet we formie szkicu plan zabudowania przyniesie wielkie korzyści i stanowczo lepiej nim się posługiwać, niż zezwalać na dowolne i bezładne zabudowywanie.

To Cię zainteresuje:

– regeneracja turbin Gdańsk
– chirurgia ręki warszawa