Przeprowadzenie planów zabudowania miasta cz. 1

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Plan zabudowania miasta może wypracować jednostka t. j. technik, obeznany z budową miast, atoli do urzeczywistnienia planu na miejscu i do przeprowadzenia potem wielkiego dzieła potrzeba większej liczby sił i dłuższego czasu.

Przy regulacji i rozszerzaniu miasta budowniczy miast jest organem doradczym, wszelako organem wykonawczym jest miasto samo przez swoją reprezentację i swój urząd budowniczy. Reprezentacja gminna zatwierdza przedłożony plan i poleca jego wykonanie urzędowi budownictwa miejskiego.

Niektóre regulacje i nowe prace, które pociąga za sobą plan zabudowania, z powodu swej rozległości lub zawiłości nie mogą być wykonane wyłącznie przez samych właścicieli domów i gruntów. Wykonać je trzeba połączonymi siłami, a więc ze współdziałaniem miasta, a nawet kraju. Dalej może okaże się korzystną rzeczą przebudować całe grupy budynków, jeśli wskutek miejscowych stosunków przebudowanie pojedynczych budynków jest bardzo trudne i niekorzystne.

To Cię zainteresuje:

– usuwanie przebarwień warszawa
– sprzedaż dużych drzew
– Nawmar domy energooszczędne