Rozdział ciężarów i kosztów cz. 1

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Wzrost i rozkwit osady jest nie tylko korzyścią całej gminy, lecz także wszystkich jej członków. Dlatego ciężary i koszty wszystkich urządzeń, służących do tego rozwoju, powinny być wspólne. Jest to rzeczą wprost niemożliwą, żeby wszystkie ciężary i wydatki na regulację i rozszerzenie miasta ponosiła sama gmina. Takiego wysiłku nie mogłaby gmina wytrzymać i tak znaczne stałe obciążenie musiałoby ją doprowadzić do ruiny. Z drugiej strony nie można wszystkich ciężarów nałożyć na jednostki, t. j. na budujących, gdyż dla właścicieli gruntów budowanie byłoby przez to utrudnione, często nawet stałoby się niemożliwe. Tak więc jednostronne obciążenie jest wręcz szkodliwym dla dobra ogólnego.

Przeto koniecznym jest słuszny i sprawiedliwy podział ciężarów i kosztów podług sił, którymi strony rozporządzają.

Na ogół można by przyjąć zasadę, że gmina powinna sama wykonać zarządzenia, które służą dobru ogólnemu, przy urządzeniach zaś, które przynoszą korzyść jednostkom, wypada obowiązek ponoszenia kosztów rozciągnąć także na te jednostki.

To Cię zainteresuje:

– szkoła jazdy Lublin
– Sauna sucha na zamówienie producent
– wynajem podnośników Warszawa