Rozdział ciężarów i kosztów cz. 2

Autor: | Opublikowane w Koszty wykonania planu Brak komentarzy | Tagi:

Zasada ta istniała już w starem prawie niemieckim. Schwabenspiegel z XIII. wieku zawiera postanowienie, że każdy winien zrobić drogę przed swoim domem lub swoją realnością. Przepis ten znajduje swe uzasadnienie w tym, że droga przed realnością służy przede wszystkim za środek komunikacji do niej i z niej. Tworzy więc niejako

konieczne uzupełnienie własności gruntowej, bez którego ta własność byłaby odciętą.

Wobec tego słusznym jest wymaganie, aby właściciel przyczynił się datkiem do urządzenia ulicy, zwłaszcza jeżeli przez to wielkie odnosi korzyści, np. jeżeli w szczerym polu otwiera się nową ulicę i przez to grunt, który dotychczas był rolą lub łąką, zamienia się na grunt budowlany, zyskujący podwójną, trzykrotną, dziesięciokrotną albo nawet jeszcze wyższą wartość. Słuszną jest przeto rzeczą, aby z tego przyrostu wartości przy odstępowaniu gruntów także gmina miała zawsze pewną korzyść.

Sposób rozdziału ciężarów i kosztów zależy także od stanu majątkowego gminy. Jeśli ten jest pomyślny, gmina może wykonać i zapewne wykona jak najwięcej prac kosztem własnym; w przeciwnym razie obowiązek ten przesunie raczej na właścicieli realności.

To Cię zainteresuje:

– Bezpieczne wakacje nad morzem
– tłumacz niemieckiego poznań