Sposób budowania

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

dom-w-miescieDom mieszkalny był bez wątpienia najpierwszą budowlą, którą sobie człowiek postawił dla ochrony przed niepogodą. Kierował się przy tym przede wszystkim stosunkami klimatycznymi i używał materiałów, jakie miał pod ręką. Z biegiem czasu wytworzył się z tych początków pod wpływem miejscowych potrzeb, obyczajów i zwyczajów u poszczególnych narodów, wraz z wzrastającą oświatą, w każdej okolicy świata odrębny sposób budowania, właściwy krajowi i jego warunkom. Tak powstał rodzimy, z krajem i ziemią związany, swojski sposób budowania, a z niego wytworzyły się następnie historyczne style rozciągające się na wszystkie rodzaje budynków. Te nadały ludzkim siedzibom najróżnorodniejsze właściwe cechy, a przez swą odrębność wniosły wiele rozmaitości, uroku i piękna. Wystarczy wskazać na znamienne style Egipcjan, Greków i Rzymian, jako też na gotycki i romański sposób budowania, oraz na styl odrodzenia. Style te po części oryginalne i pierwotne, po części pochodne i zawdzięczające swe powstanie wpływom obcym, rozwinęły się powoli i organicznie, a przez ścisłe zastosowanie się do przyrody, klimatu i indywidualności odnośnych narodów stały się stylami rodzimymi i jednolitymi.

ściąganie długów poznań

Podobnie jak roślinność zmienia się z położeniem geograficznym, tak też sposób i rodzaj budowy nie jest wszędzie jednaki. Na północy udaje się bór jodłowy i tam powstał styl gotycki, na skraju gorącej pustyni rośnie gaj palmowy, tam też wyrósł styl maurytański.

W naszych czasach mało dbają o swojski, rodzimy sposób budowania; panuje mieszanina wszystkich możliwych historycznych, egzotycznych, a nawet fikcyjnych stylów; częścią widać w sposobie budowania pewną jednostajność, częścią robi się nieudane próby.

ściąganie długów poznań