Miejsce na Twoją reklamę

dostawcy erp Archive

Zadanie sztuki budowania miast

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Polega (krótko mówiąc) na spełnieniu, ile możności, wszystkich warunków, które powinna posiadać dobrze zorganizowana siedziba ludzka. Należy uwzględnić ruch komunikacyjny i dobrobyt ludności, poprzeć i ułatwić zarobkowanie, umożliwić przyjemne i wygodne życie, nadto nie wolno pominąć piękności całokształtu miasta. Praktyczna korzyść i piękno muszą tu iść w parze, jak nigdzie indziej. okno vetrex 90+ Sztuka […]

dostawcy erp

Ruch na kolei miejskiej

W bardzo wielkim mieście nie wystarczają same tramwaje. Dla opanowania większego ruchu potrzebne są jeszcze koleje miejskie. Rozumie się samo przez się, że do obu rodzajów należy ze względów higienicznych i technicznych zastosować siłę elektryczną. Cel kolei miejskiej mieści się w jej nazwie. Zadania, które jej przypadają, są następujące: Powinna ona przewozić w krótkim czasie […]

dostawcy erp

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zdarza się nieraz, iż od sporządzenia planu zabudowania odwodzi gminę obawa, że przeprowadzenie jego narażają na wydatki, którym nie będzie mogła sprostać. Przeciwko temu można przytoczyć, że w razie wzrostu i rozkwitu jakiejś miejscowości powstaje nieunikniona konieczność wykonania różnych urządzeń z tym stanem połączonych, bez względu na to, czy plan zabudowania istnieje lub nie, że […]

dostawcy erp

Zadania z dziedziny budowy miast

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Dotychczas było niestety zwyczajem, że przy regulacji lub rozszerzaniu miast i miejscowości, gminy postępowały w sposób, jaki się im zdawał najlepszy. Pozostawiały ich rozwój i wzrost zrządzeniu przypadku i samowoli, albo też polecały wykonanie odnośnych planów nie specjalistom w budowie miast, lecz ludziom z jej zasadami nie obeznanym. To nam tłumaczy, że na tern polu […]

dostawcy erp

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Podzielić je należy zasadniczo na koszty złączone z budowlami i urządzeniami publicznymi i na koszty dla celów przedsiębiorstw prywatnych. Wydatki na publiczne budowle i urządzenia Przy powiększaniu się miast rozchodzi się przede wszystkim o rozszerzenie ar tery i komunikacyjnych w częściach miasta zabudowanych i o założenie nowych w stronach nie zabudowanych. Zajdzie przeto potrzeba: rozszerzenia […]

dostawcy erp

Ulice

Stosownie do użytku rozróżniamy ulice: – komunikacyjne, – mieszkaniowe, – fabryczne i – przechadzkowe. Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania. Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. […]

dostawcy erp

Komunikacja dalsza i zamiejscowa

Miasta światowe muszą, jak najściślej być złączone z komunikacja światową. Dlatego należy uwzględnić przede wszystkim komunikację zamiejscową i dalszą, która z wszystkich stron zmierza ku miastu, tam znajduje swe ujście, przechodzi przez nie, lub je okrąża. Główną potrzebą miasta światowego jest uregulowana komunikacja na zewnątrz dla sprowadzania środków Spożywczych i zarobkowych dla ludności. Warunkiem życia […]

dostawcy erp

Wyjątkowe widoki

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Szczególniejszą przyjemność sprawia przechadzka w górzystej okolicy na pewnej wysokości ponad równiną lub doliną, jeżeli można z całą swobodą chodzić wygodnie i bez trudu po wyżynie lub po zupełnie poziomych drogach a przy tym rozkoszować się zmieniającymi się krajobrazami okolicy. Nie powinno się przeto zaniedbywać urządzenia takich ulic z pięknymi widokami lub dróg na wyżynach, […]

dostawcy erp

Deptaki

Wspaniałym okazem tego rodzaju ulic z deptakami jest w Krakowie ul. 3 maja, a we Lwowie ul. 29 listopada na Kastelówce. Aleje są to ulice z jednym rzędem drzew lub kilkoma. Ulica Wilhelmowska w Poznaniu nazywa się także aleją, w Warszawie istnieją aleje Jerozolimskie. Przejściami nazywają się otwarte lub kryte pasaże np. w Krakowie przejście […]

dostawcy erp

Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
W sprawie wynagrodzenia za prace około budowy miast wypada zauważyć, że wartość i znaczenie ich nie polega na dostarczeniu wielkiej ilości planów i rysunków, sporządzonych w mniej lub więcej zręczny sposób, lecz na wysiłku pracy umysłowej, z której wynikają zasadnicze, doniosłe pomysły i rady. Wynagrodzenie jest wypadkiem jednorazowym, który przynosi gminie stale korzyści. Dobrze obmyślany […]

dostawcy erp

dostawcy erp

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów