Miejsce na Twoją reklamę

metale kolorowe rzeszów Archive

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W takim razie będzie rzeczą budowniczego miasta wygotować stosowne przepisy do wykonania szkiców. Do tego jednak, jako też do dobrego projektowania szlaków ulicznych, jeśli nie istnieją plany niwelacyjne, potrzeba bardzo dokładnych studiów miejscowych i prócz tego wielkiego doświadczenia w sprawach budowy miast. W ogóle można jednak ten sposób postępowania stosować tylko w razie niezbędnej konieczności, […]

metale kolorowe rzeszów

Lica wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Nieraz się zdarza, że projektuje się rzadką sieć ulic, aby zabudowanie było przestronne, a równocześnie niweczy się tę korzyść przez zabudowanie wnętrz blokowych różnymi budynkami dla gospodarczych i przemysłowych celów (np. stajniami, warsztatami, pralniami itp.), które stają się przykre dla mieszkańców z powodu łoskotu, dymu i niemiłych woni. Przeto przy zabudowaniu większych bloków jest rzeczą […]

metale kolorowe rzeszów

Ulice

Stosownie do użytku rozróżniamy ulice: – komunikacyjne, – mieszkaniowe, – fabryczne i – przechadzkowe. Ulice komunikacyjne i mieszkaniowe winny się różnić od siebie położeniem, kierunkiem, i sposobem zabudowania. Ulice komunikacyjne powinny, ile możności, w jak najlepszy sposób ułatwiać ruch w całym obrębie miasta i poza jego granice, jako też łączyć między sobą najważniejsze punkty miasta. […]

metale kolorowe rzeszów

Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Sporządzenie i przeprowadzenie planu zabudowania miasta jest dla odnośnej gminy bardzo doniosłem przedsięwzięciem. Przeto jest dla niej rzeczą pożądaną dowiedzieć się o kosztach z tym połączonych. Te dzielą się wedle na 3 części: Koszty planów podstawowych. Co do planów, które sporządzają się na podstawie do składnych zdjęć sytuacyjnych i niwelacyjnych, wyjaśnienia podają taryfy wynagrodzeń za […]

metale kolorowe rzeszów

Uboczne środowiska miasta

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W wielkich miastach nowoczesnych układają się stosunki komunikacyjne inaczej, niż to bywało w małych miastach za naszych przodków. Wówczas, gdy, jak wiadomo, większość ludności mieszkała jeszcze na wsi, składały się miasta z starego miasta historycznego z wolna powstałego, które okalały słabo zaludnione przedmieścia, podobne do wiosek. W starem mieście było środowisko całego życia publicznego, tam […]

metale kolorowe rzeszów

Budynki, które na obszarze miasta mogą i powinny być pomieszczone

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Poszczególne części miasta (przedmieścia i miejscowości podmiejskie), tworzące niejako mniejsze miasta wśród miast, powinny ze względu na życie publiczne i oszczędzanie czasu również posiadać pewne (choćby uboczne) zakłady centralne dla zarządu, handlu i ruchu publicznego. Do nich należą: kościoły i inne gmachy wyznaniowe, państwowe i gminne urzędy poboczne dla administracji, sądu i ściągania podatków, budynki […]

metale kolorowe rzeszów

Zadanie budowniczego

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestosownym i brzydkim jest osłanianie pomników w mieście prostymi deskami na zimę, a więc właśnie na czas, w którym cała ludność przebywa w mieście. Dlatego należy używać do pomników materiałów wytrzymujących mróz i niepogodę, aby bez osłony przez cały rok widokiem swym mogły cieszyć oczy mieszkańców. Zadośćuczynienie powyższym wymaganiom może każdemu miastu nadać charakter pięknej […]

metale kolorowe rzeszów

Dobro ogółu

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dobro ogółu wymaga, aby w osadach ludzkich, szczególnie w miastach, w których ludzie przebywają gęsto obok siebie, zastosowano wszelkie środki konieczne dla uzyskania jak najlepszego stanu zdrowia. Do tego potrzeba wiele zarządzeń sanitarnych. Higieny, czyli publicznej opieki nad zdrowiem, zadaniem jest zapobiegać niebezpieczeństwom, które grożą zdrowiu mas ludzkich, cisnących się coraz liczniej do miast. Uchylenie […]

metale kolorowe rzeszów

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 5

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Na planach B, C i D należy zaznaczyć każdoczesny stan zabudowania, to znaczy istniejące już budynki i urządzenia. Jak każdy projekt techniczny, który ma być wykonany, musi być dokładny w oznaczeniu trzech wymiarów, długości, szerokości i wysokości, tak też plany zabudowania miasta muszą ustalić te miary w planach położenia i niwelacyjnych. Dokładność i prawdziwość projektu […]

metale kolorowe rzeszów

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 2

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Dobro publiczne wymaga przeto, aby budowanie było uregulowane w drodze ustawowej przez podporządkowanie interesu jednostek dobru ogólnemu, o ile są ze sobą w niezgodzie. Budowa miast jest zasadniczą częścią składową całego budownictwa, gdy zaś ani jednostkom, ani gminom nie wolno budować dowolnie, lecz muszą się dostosować do ustaw budowlanych, przeto jest rzeczą logiczną i usprawiedliwioną, […]

metale kolorowe rzeszów

metale kolorowe rzeszów

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów