Miejsce na Twoją reklamę

Najlepsza sala weselna na Śląsku Archive

Sposób budowania

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dom mieszkalny był bez wątpienia najpierwszą budowlą, którą sobie człowiek postawił dla ochrony przed niepogodą. Kierował się przy tym przede wszystkim stosunkami klimatycznymi i używał materiałów, jakie miał pod ręką. Z biegiem czasu wytworzył się z tych początków pod wpływem miejscowych potrzeb, obyczajów i zwyczajów u poszczególnych narodów, wraz z wzrastającą oświatą, w każdej okolicy […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Ruch wewnętrzny

Podobnie jak komunikacja dalsza i zamiejscowa, wzrasta także w mieście światowym w nieskończoność ruch wewnętrzny. Ruch wewnętrzny niezbyt wielkiego miasta może się, z wyjątkiem kolei miejskiej, odbywać na jednej równinie, a więc w płaszczyźnie terenu miejskiego. Gdy ruch się wzmaga, można jeszcze poradzić sobie przez wydanie przepisów dla pieszej i jezdnej komunikacji, lub przez uregulowanie […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Powstawanie letnisk podmiejskich

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Ze zjawiskiem napływu ludności do miast idzie jednak w parze pewien ujemny objaw. Wzrost miast i połączone z tym niezdrowe skoszarowanie mieszkańców w kamiennych szeregach domów, co się sprzeciwia naturalnej potrzebie przebywania na świeżym powietrzu, zmusza ich do opuszczania na pewien czas, a szczególnie w porze upałów letnich, dusznej ciasnoty miejskiej i wyjeżdżania na wieś. […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W takim razie będzie rzeczą budowniczego miasta wygotować stosowne przepisy do wykonania szkiców. Do tego jednak, jako też do dobrego projektowania szlaków ulicznych, jeśli nie istnieją plany niwelacyjne, potrzeba bardzo dokładnych studiów miejscowych i prócz tego wielkiego doświadczenia w sprawach budowy miast. W ogóle można jednak ten sposób postępowania stosować tylko w razie niezbędnej konieczności, […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Sposoby zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W ogóle dadzą się rozróżnić następujące sposoby – zabudowania: zwarty i gęsty; zwarty i mniej gęsty; pól luny; luny ciaśniejszy i luny rozległy sposób. Tych pięć sposobów starczy” na wszystkie cele budowy w miastach, miejscach targowych, większych miejscowościach i uzdrowiskach; można je więc zastosować nie tylko przy budowlach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, ale także przy […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 6

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Większa część ludzi, a zwłaszcza mieszkających w mieście, przebywa znaczną część swego żywota w mieszkaniach i pracowniach. Jednym z najważniejszych żądań higieny jest więc, aby te przestrzenie były, ile możności zdrowe. Jedyny zaś środek do osiągnięcia tego daje dobrze obmyślana, na zasadach higieny oparta ustawa budowlana, która przepisuje w tym celu położenie i niezbędny rozmiar […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Drugie poszerzenie miasta

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Przy drugim rozszerzeniu miasta, przypadającym najczęściej na dobę nowoczesną, powtarzał się ten sam przebieg. Znowu zabudowywano naprzód tereny wzdłuż gościńców, wkraczano następnie w odcinki między nimi i znów powstawał wieniec dzielnic, przedmieścia. Padały fortyfikacje, a nie budowano nowych, gdyż nowoczesna technika wojenna uważa je za nieprzydatne, o ile nie rozchodzi się o miejsca wyłącznie w […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Sieć komunikacyjna

W pierwszym rzędzie wymagamy od dobrze zabudowanego miasta, aby miało uporządkowaną i systematycznie założoną sieć komunikacyjną. Na tym podłożu musi się opierać cały plan zabudowania. Sieć komunikacyjna uwzględnić musi wszelkie rodzaje komunikacji miejskiej. Komunikację większego miasta przyrównać można do obiegu krwi w organizmie ludzkim. Podobnie jak krew we wszystkich tętnicach spływa do serca i stamtąd […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Oględność w przewidywaniu przyszłości

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Wykonanie planu na przyszłość dla jakiegoś miasta jest wielkim i rozległem zadaniem. Kto chce je z pożytkiem rozwiązać, nie może się postawić na stanowisku kreta, który na ślepo grzebie w ziemi, lecz musi niejako, jak orzeł, unosić się w przestworzach niebieskich, mieć wzrok zwrócony w dal. Budowie miast nie powinno przyświecać zgubne zapatrywanie „na nas […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Zadanie budowniczego

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestosownym i brzydkim jest osłanianie pomników w mieście prostymi deskami na zimę, a więc właśnie na czas, w którym cała ludność przebywa w mieście. Dlatego należy używać do pomników materiałów wytrzymujących mróz i niepogodę, aby bez osłony przez cały rok widokiem swym mogły cieszyć oczy mieszkańców. Zadośćuczynienie powyższym wymaganiom może każdemu miastu nadać charakter pięknej […]

Najlepsza sala weselna na Śląsku

Najlepsza sala weselna na Śląsku

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów