Miejsce na Twoją reklamę

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce Archive

Złe plany

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Niektóre gminy mniemają, że mają dobre plany regulacyjne, jeżeli w planach sytuacyjnych są wrysowane projekty sposobem linearnym, i to dla regulacji zabudowanych części linie równoległe, a dla zabudowania terenów wolnych siatka prostokątnie się krzyżujących ulic, w kształcie szachownicy. Takie plany nie dają ani systematycznej sieci komunikacyjnej, ani nie uwzględniają podziału miasta podług różnych celów; pomijają […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do a). Program do sporządzenia planu zabudowania, na którym oprzeć się ma całe przedsięwzięcie, powinien projektujący opracować po przeprowadzeniu badań miejscowych i z uwzględnieniem wskazówek i życzeń otrzymanych od zarządu gminnego. Po zatwierdzeniu programu przez gminę należy przystąpić do opracowania dalszych planów. Do b). N a planach poglądowych należy przedstawić przejrzyście sieć komunikacyjną i podział […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Uboczne środowiska miasta

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W wielkich miastach nowoczesnych układają się stosunki komunikacyjne inaczej, niż to bywało w małych miastach za naszych przodków. Wówczas, gdy, jak wiadomo, większość ludności mieszkała jeszcze na wsi, składały się miasta z starego miasta historycznego z wolna powstałego, które okalały słabo zaludnione przedmieścia, podobne do wiosek. W starem mieście było środowisko całego życia publicznego, tam […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Ruch pieszych i swobodnych powózek wszelkiego rodzaju

Jeżeli chodniki nie będą mogły pomieścić olbrzymiej masy przechodniów, trzeba będzie wzdłuż ulic i placów urządzić arkady w przyległych budynkach, przez co powiększy się znacznie rozmiar powierzchni komunikacji, bez znacznego uszczerbku dla użytkowania budynków. Jeżeliby przy nader ożywionym ruchu pieszych i to zarządzenie nie wystarczyło, to trzeba by nad parterowymi podcieniami urządzić na pierwszym piętrze […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Plany podstawowe. Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach: Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy; Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000; Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000; Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe; Plany niwelacyjne […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Przeprowadzenie planów zabudowania miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Plan zabudowania miasta może wypracować jednostka t. j. technik, obeznany z budową miast, atoli do urzeczywistnienia planu na miejscu i do przeprowadzenia potem wielkiego dzieła potrzeba większej liczby sił i dłuższego czasu. Przy regulacji i rozszerzaniu miasta budowniczy miast jest organem doradczym, wszelako organem wykonawczym jest miasto samo przez swoją reprezentację i swój urząd budowniczy. […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Wyjątkowe widoki

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Szczególniejszą przyjemność sprawia przechadzka w górzystej okolicy na pewnej wysokości ponad równiną lub doliną, jeżeli można z całą swobodą chodzić wygodnie i bez trudu po wyżynie lub po zupełnie poziomych drogach a przy tym rozkoszować się zmieniającymi się krajobrazami okolicy. Nie powinno się przeto zaniedbywać urządzenia takich ulic z pięknymi widokami lub dróg na wyżynach, […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Zagadnienia higieny przy planowaniu miasta

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestety, znajomość higieny dotąd jeszcze nie wyszła poza ciasne koło zawodowców. Przy wydawaniu ustaw budowlanych, należy mieć przed oczyma obraz, jak zamieszkane miejscowości mają wyglądać w przyszłości, a nie jakimi są one obecnie. Jeżeli się tego zaniecha, to wydana ustawa budowlana nie może dostosować się organicznie do istniejących części miasta, ani nie da właściwych wytycznych […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Zadanie sztuki budowania miast

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Polega (krótko mówiąc) na spełnieniu, ile możności, wszystkich warunków, które powinna posiadać dobrze zorganizowana siedziba ludzka. Należy uwzględnić ruch komunikacyjny i dobrobyt ludności, poprzeć i ułatwić zarobkowanie, umożliwić przyjemne i wygodne życie, nadto nie wolno pominąć piękności całokształtu miasta. Praktyczna korzyść i piękno muszą tu iść w parze, jak nigdzie indziej. okno vetrex 90+ Sztuka […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
W różnych krajach i miastach zawierają ustawy budowlane lub ustawy miejscowe rozmaite postanowienia w tej mierze. Na rozszerzenie albo założenie placów i ulic odstępuje się grunty albo bezpłatnie, albo za odpowiednim odszkodowaniem zwyczajnej wartości, bez przyznania przyrostu wartości lub z przyznaniem tegoż. Przy tym oblicza się grunt, który ma być odstąpiony, jako grunt pod ulicę […]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Kielce

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów