Miejsce na Twoją reklamę

rekonstrukcja pcl Archive

Źle dobrany kolor

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Rażą również niesmaczne i jaskrawe kolory fasad. Jakże szkaradnie przedstawiają się w ulicy a cóż dopiero na tle przyrody budynki pomalowane błękitnie, różowo, zielono lub czekoladowo! Najstosowniejsze dla fasad wyprawionych są kolory naturalnego kamienia o tonie przyjemnym i ciepłym. Nieładnym jest też zwyczaj obwieszania całego frontu domu od dołu do góry godłami podłużnymi i wywieszkami. […]

rekonstrukcja pcl

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 3

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Gminom zostałaby zastrzeżoną, bez naruszenia ich samorządu, inicjatywa i zarządzenie regulacji i rozszerzenia, jednak z zachowaniem wymagań, których wyrażenie jest rzeczą ustawy. Gminy muszą zawczasu postarać się o wszystkie prawa, które umożliwiają przeprowadzenie planu zabudowy. Są to: prawo rozszerzania ulic, prze bijania nowych ulic, nabywania niezabudowanych obszarów celem założenia ulic, placów’ i urządzeń publicznych, albo […]

rekonstrukcja pcl

Sposoby zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W ogóle dadzą się rozróżnić następujące sposoby – zabudowania: zwarty i gęsty; zwarty i mniej gęsty; pól luny; luny ciaśniejszy i luny rozległy sposób. Tych pięć sposobów starczy” na wszystkie cele budowy w miastach, miejscach targowych, większych miejscowościach i uzdrowiskach; można je więc zastosować nie tylko przy budowlach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, ale także przy […]

rekonstrukcja pcl

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 5

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Ważnym zadaniem ustawy budowlanej (o czym wspomnieliśmy już w ogólnym zarysie) jest zwalczanie nieuzasadnionych pretensji, których spełnienie wystawiłoby gminę na stosunkowo znaczne wydatki, np. żądanie, aby gmina wykonała różne roboty budowlane w miejscach leżących zdała od sieci komunikacyjnej, poprowadziła ulice, kanały, urządziła wodociągi, przewody światła i siły. Gminie musi przysługiwać prawo oznaczenia chwili, kiedy uważa […]

rekonstrukcja pcl

Nowe ustawy

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Nowe ustawy budowlane powinny dążyć do rozmieszczenia ludności na większych obszarach, zapobiegać zaś budowie przeludnionych koszar czynszowych. Kiedy się miasto powiększa, rozszerza się ono zazwyczaj na grunty orne i to daje sposobność nadrobienia zaniedbań przeszłości. Trzeba ratować dla higienicznego sposobu budowy to, co ratować się jeszcze da. Szerzący się, nierozsądny sposób budowania koszar mieszkaniowych możemy […]

rekonstrukcja pcl

Dostęp do wybrzeży

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Ludzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco. Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, […]

rekonstrukcja pcl

Rozdział ciężarów i kosztów cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Wzrost i rozkwit osady jest nie tylko korzyścią całej gminy, lecz także wszystkich jej członków. Dlatego ciężary i koszty wszystkich urządzeń, służących do tego rozwoju, powinny być wspólne. Jest to rzeczą wprost niemożliwą, żeby wszystkie ciężary i wydatki na regulację i rozszerzenie miasta ponosiła sama gmina. Takiego wysiłku nie mogłaby gmina wytrzymać i tak znaczne […]

rekonstrukcja pcl

Najwyższe budowle

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Kościół lub pałac, stercząc ponad ogólną linię dachów, są ozdobą obrazu miejskiego. Natomiast nie przyczynia się do ozdoby zbyt wysoka szkoła lub dom czynszowy, ponieważ brak zazwyczaj środków do odpowiedniego architektonicznego ukształtowania tych budynków. Niestosownym jest również wznoszenie w pięknych okolicach olbrzymich hotelów o setkach pokoi. Oburza każdego przyjaciela przyrody, gdy wśród alpejskiego krajobrazu, w […]

rekonstrukcja pcl

Nazwy ulic ku czci zasłużonych osób

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Nazwy, stojące w związku z ojczyzną, miejscem rodzinnym i miejscowością, nadają koloryt miejscowy, podnoszą charakterystyczną cechę w stosunku do innych miast i dla tego należy im oddać pierwszeństwo. Nadto warto wspomnieć na tym miejscu o pięknym zwyczaju niektórych miast, że przy nazywaniu ulicy ku czci jakiegoś zasłużonego męża, podaje się zarazem powód uczczenia na tablicy […]

rekonstrukcja pcl

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 4

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Plany podstawowe. Do zredagowania projektów budowy lub zabudowania miasta potrzebne są jako podkład następujące rodzaje planów w takich mniej więcej podziałkach: Plan otoczenia w 1 :75000 lub większy; Plany poglądowe w 1 :10000 do 1 :3000; Plany położenia w 1 ; 3000 do 1 : 1000; Plany szczegółowe w 1 :500 lub większe; Plany niwelacyjne […]

rekonstrukcja pcl

rekonstrukcja pcl

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów