Miejsce na Twoją reklamę

sprzedaż regałów Archive

Utrzymanie w dobrym stanie

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Stare budynki i pomniki należy stale utrzymywać, o ile zaś mają wartość historyczną lub artystyczną, na zawsze konserwować. Rodzimy sposób budowania należy pielęgnować i chronić od obcych wpływów. Mimo poszanowania przeszłości, nie powinno się jednak pomijać wymagań nowoczesnego postępu i ducha czasu. Kwestię sporną, czy w starych dzielnicach miasta wolno rozszerzać istniejące ulice lub przebijać […]

sprzedaż regałów

Wymiary

Ogródki przed domami należy zakładać w szerokości co najmniej 5’00 m., jeżeli roślinność ma się na nich pomyślnie rozwijać. Ogródki z rzędem drzew powinny otrzymać głębokość 7’00 m., przy mniejszych drzewach mniejszą. Dla jednego rzędu drzew potrzeba pasa ziemi o szerokości 2’0 m. tj. 1’90 m. jako wymiaru dołu na zasadzenie drzewka, a 0’10 m. […]

sprzedaż regałów

Opracowanie planu miasta

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Szczegółowe opracowanie planu jest nadto z tego powodu korzystne, że przez pozostawienie opracowania szczegółów przyszłości mogą powstać w połączeniach niezgodności i braki. I tak nie wolno pod żadnym warunkiem projektować nowych ulic dorywczo, biorąc wzgląd tylko na najbliższe otoczenie, lecz należy nieraz sięgnąć znacznie dalej, baczyć na wysokość dalszych punktów miasta, oraz uwzględniać wysokość wód, […]

sprzedaż regałów

Złe plany

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Niektóre gminy mniemają, że mają dobre plany regulacyjne, jeżeli w planach sytuacyjnych są wrysowane projekty sposobem linearnym, i to dla regulacji zabudowanych części linie równoległe, a dla zabudowania terenów wolnych siatka prostokątnie się krzyżujących ulic, w kształcie szachownicy. Takie plany nie dają ani systematycznej sieci komunikacyjnej, ani nie uwzględniają podziału miasta podług różnych celów; pomijają […]

sprzedaż regałów

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
W takim razie będzie rzeczą budowniczego miasta wygotować stosowne przepisy do wykonania szkiców. Do tego jednak, jako też do dobrego projektowania szlaków ulicznych, jeśli nie istnieją plany niwelacyjne, potrzeba bardzo dokładnych studiów miejscowych i prócz tego wielkiego doświadczenia w sprawach budowy miast. W ogóle można jednak ten sposób postępowania stosować tylko w razie niezbędnej konieczności, […]

sprzedaż regałów

Najwyższe budowle

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Kościół lub pałac, stercząc ponad ogólną linię dachów, są ozdobą obrazu miejskiego. Natomiast nie przyczynia się do ozdoby zbyt wysoka szkoła lub dom czynszowy, ponieważ brak zazwyczaj środków do odpowiedniego architektonicznego ukształtowania tych budynków. Niestosownym jest również wznoszenie w pięknych okolicach olbrzymich hotelów o setkach pokoi. Oburza każdego przyjaciela przyrody, gdy wśród alpejskiego krajobrazu, w […]

sprzedaż regałów

Sieć komunikacyjna

W pierwszym rzędzie wymagamy od dobrze zabudowanego miasta, aby miało uporządkowaną i systematycznie założoną sieć komunikacyjną. Na tym podłożu musi się opierać cały plan zabudowania. Sieć komunikacyjna uwzględnić musi wszelkie rodzaje komunikacji miejskiej. Komunikację większego miasta przyrównać można do obiegu krwi w organizmie ludzkim. Podobnie jak krew we wszystkich tętnicach spływa do serca i stamtąd […]

sprzedaż regałów

Wymagania estetyki miast

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Budowanie miast jest sztuką, sztuką wielkich przestrzeni, od której pod względem piękna mamy prawo niemało wymagać. Stworzenie pięknego miasta jest stworzeniem pierwszorzędnego dzieła sztuki; jest to zadanie, któremu sprostać mogą nie jednostki, lecz składać się na nie muszą z biegiem czasu całe pokolenia budowniczych artystów. Jednak nawet i Ci nie podołają temu zadaniu, skoro nie […]

sprzedaż regałów

Powiększenie starego miasta

Jeżeli stare miasta się powiększają, trzeba ich drogi komunikacyjne, rozszerzyć, o ile są za wąskie. Temu wymaganiu powinno się koniecznie za dosyć uczynić, by uniknąć wielkich i stałych niedogodności z powodu przeszkód w komunikacji. Cała komunikacja miejska dzieli się na zamiejscową i miejscową. Komunikacika zamiejscowa odbywa się wszystkimi drogami komunikacyjnymi, wiodącymi z zewnątrz do miasta, […]

sprzedaż regałów

Place, ulice i mosty

Techniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi: Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku. Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy […]

sprzedaż regałów

sprzedaż regałów

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów