Miejsce na Twoją reklamę

usługi dźwigowe żagań Archive

Zadania z dziedziny budowy miast

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Dotychczas było niestety zwyczajem, że przy regulacji lub rozszerzaniu miast i miejscowości, gminy postępowały w sposób, jaki się im zdawał najlepszy. Pozostawiały ich rozwój i wzrost zrządzeniu przypadku i samowoli, albo też polecały wykonanie odnośnych planów nie specjalistom w budowie miast, lecz ludziom z jej zasadami nie obeznanym. To nam tłumaczy, że na tern polu […]

usługi dźwigowe żagań

Wybryki budownictwa

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W rozdziale o zabudowaniu nie można pominąć milczeniem pewnego zboczenia w sposobie budowania, które można nazwać zdrożnością ze względów estetycznych, higienicznych i bezpieczeństwa publicznego. Mamy tu na myśli wznoszenie w Ameryce domów mieszkalnych i handlowych 0 20 – 30, a nawet 40-tu piętrach, tzw. „drapaczy chmur”. Te niekształtne budynki przewyższają wieże kościelne jedynie z odległości […]

usługi dźwigowe żagań

Komunikacja dalsza i zamiejscowa

Miasta światowe muszą, jak najściślej być złączone z komunikacja światową. Dlatego należy uwzględnić przede wszystkim komunikację zamiejscową i dalszą, która z wszystkich stron zmierza ku miastu, tam znajduje swe ujście, przechodzi przez nie, lub je okrąża. Główną potrzebą miasta światowego jest uregulowana komunikacja na zewnątrz dla sprowadzania środków Spożywczych i zarobkowych dla ludności. Warunkiem życia […]

usługi dźwigowe żagań

Plan zabudowy miasta

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Z pomiędzy wielu dodatnich stron planu zabudowania miasta przytoczymy następujące: Jeżeli taki plan istnieje, może każdy, mający chęć budowania, zajrzeć do niego i dokładnie się poinformować. Na przykład przy przebudowie już stojącego domu wskazuje plan regulacyjny z góry zainteresowanemu, ile musi odstąpić z parceli budowlanej lub nabyć z ulicy. Może on przez to łatwiej obliczyć […]

usługi dźwigowe żagań

Plan zabudowy

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Często słyszy się: „Dawniej można było z naszego miasta coś zrobić. Dziś już za późno”. Jest to jednak błędne mniemanie. Tak może mówić o sobie i swych prawach starzejący się człowiek, ale nie wolno gminie, która żyje wiecznie i która stale rośnie i rozwija się. Jeżeli wiele się zawiniło w przeszłości, należy tego uniknąć w […]

usługi dźwigowe żagań

Budynki, które na obszarze miasta mogą i powinny być pomieszczone

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
Poszczególne części miasta (przedmieścia i miejscowości podmiejskie), tworzące niejako mniejsze miasta wśród miast, powinny ze względu na życie publiczne i oszczędzanie czasu również posiadać pewne (choćby uboczne) zakłady centralne dla zarządu, handlu i ruchu publicznego. Do nich należą: kościoły i inne gmachy wyznaniowe, państwowe i gminne urzędy poboczne dla administracji, sądu i ściągania podatków, budynki […]

usługi dźwigowe żagań

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

usługi dźwigowe żagań

Wyjątkowe widoki

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Szczególniejszą przyjemność sprawia przechadzka w górzystej okolicy na pewnej wysokości ponad równiną lub doliną, jeżeli można z całą swobodą chodzić wygodnie i bez trudu po wyżynie lub po zupełnie poziomych drogach a przy tym rozkoszować się zmieniającymi się krajobrazami okolicy. Nie powinno się przeto zaniedbywać urządzenia takich ulic z pięknymi widokami lub dróg na wyżynach, […]

usługi dźwigowe żagań

Oględność w przewidywaniu przyszłości

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Wykonanie planu na przyszłość dla jakiegoś miasta jest wielkim i rozległem zadaniem. Kto chce je z pożytkiem rozwiązać, nie może się postawić na stanowisku kreta, który na ślepo grzebie w ziemi, lecz musi niejako, jak orzeł, unosić się w przestworzach niebieskich, mieć wzrok zwrócony w dal. Budowie miast nie powinno przyświecać zgubne zapatrywanie „na nas […]

usługi dźwigowe żagań

Dostęp do wybrzeży

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Ludzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco. Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, […]

usługi dźwigowe żagań

usługi dźwigowe żagań

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów