Miejsce na Twoją reklamę

Wynajem mat wyjściowych Poznań Archive

Sposoby zabudowania

Autor: | Kategoria: Zabudowanie w mieście Brak komentarzy
W ogóle dadzą się rozróżnić następujące sposoby – zabudowania: zwarty i gęsty; zwarty i mniej gęsty; pól luny; luny ciaśniejszy i luny rozległy sposób. Tych pięć sposobów starczy” na wszystkie cele budowy w miastach, miejscach targowych, większych miejscowościach i uzdrowiskach; można je więc zastosować nie tylko przy budowlach mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych, ale także przy […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Place, ulice i mosty

Techniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi: Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku. Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Zagadnienia higieny przy planowaniu miasta

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Niestety, znajomość higieny dotąd jeszcze nie wyszła poza ciasne koło zawodowców. Przy wydawaniu ustaw budowlanych, należy mieć przed oczyma obraz, jak zamieszkane miejscowości mają wyglądać w przyszłości, a nie jakimi są one obecnie. Jeżeli się tego zaniecha, to wydana ustawa budowlana nie może dostosować się organicznie do istniejących części miasta, ani nie da właściwych wytycznych […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Dobro ogółu

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dobro ogółu wymaga, aby w osadach ludzkich, szczególnie w miastach, w których ludzie przebywają gęsto obok siebie, zastosowano wszelkie środki konieczne dla uzyskania jak najlepszego stanu zdrowia. Do tego potrzeba wiele zarządzeń sanitarnych. Higieny, czyli publicznej opieki nad zdrowiem, zadaniem jest zapobiegać niebezpieczeństwom, które grożą zdrowiu mas ludzkich, cisnących się coraz liczniej do miast. Uchylenie […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Ruch wewnętrzny

Podobnie jak komunikacja dalsza i zamiejscowa, wzrasta także w mieście światowym w nieskończoność ruch wewnętrzny. Ruch wewnętrzny niezbyt wielkiego miasta może się, z wyjątkiem kolei miejskiej, odbywać na jednej równinie, a więc w płaszczyźnie terenu miejskiego. Gdy ruch się wzmaga, można jeszcze poradzić sobie przez wydanie przepisów dla pieszej i jezdnej komunikacji, lub przez uregulowanie […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Ruch za pomocą luźnych powózek i wozów linowych

Przez to rozumie się: pojazdy prywatne i najmowane, pojazdy dla turystów (omnibusy lub tzw. kremzery) i wozy ciężarowe, z zaprzęgiem zwierząt pociągowych lub z popędem motorowym. Te powózki poruszają się swobodnie, są niezależne od jakości drogi, nawracają łatwo i zatrzymują się dowolnie, oraz wspinają się na większe wzniesienia. Można ich użyć na każdej drodze, nawet […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Utrzymanie w dobrym stanie

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Stare budynki i pomniki należy stale utrzymywać, o ile zaś mają wartość historyczną lub artystyczną, na zawsze konserwować. Rodzimy sposób budowania należy pielęgnować i chronić od obcych wpływów. Mimo poszanowania przeszłości, nie powinno się jednak pomijać wymagań nowoczesnego postępu i ducha czasu. Kwestię sporną, czy w starych dzielnicach miasta wolno rozszerzać istniejące ulice lub przebijać […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Sposób budowania

Autor: | Kategoria: Wymagania estetyki Brak komentarzy
Dom mieszkalny był bez wątpienia najpierwszą budowlą, którą sobie człowiek postawił dla ochrony przed niepogodą. Kierował się przy tym przede wszystkim stosunkami klimatycznymi i używał materiałów, jakie miał pod ręką. Z biegiem czasu wytworzył się z tych początków pod wpływem miejscowych potrzeb, obyczajów i zwyczajów u poszczególnych narodów, wraz z wzrastającą oświatą, w każdej okolicy […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Wymiary

Ogródki przed domami należy zakładać w szerokości co najmniej 5’00 m., jeżeli roślinność ma się na nich pomyślnie rozwijać. Ogródki z rzędem drzew powinny otrzymać głębokość 7’00 m., przy mniejszych drzewach mniejszą. Dla jednego rzędu drzew potrzeba pasa ziemi o szerokości 2’0 m. tj. 1’90 m. jako wymiaru dołu na zasadzenie drzewka, a 0’10 m. […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Do e): Objaśnienie służy do przedstawienia myśli przewodnich i obowiązujących zasad planu, oraz omawia szczegółowo projektowane urządzenia i propozycje. Jest to koniecznym dlatego, aby wytyczne plany i ich uzasadnienie nie poszły z biegiem czasu w niepamięć. Do f): Sporządzenie perspektyw jest pożądane dla uzmysłowienia przedłożonych projektów, zwłaszcza jeżeli się rozchodzi o artystyczne rozwiązanie; takie obrazowe […]

Wynajem mat wyjściowych Poznań

Wynajem mat wyjściowych Poznań

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów