Miejsce na Twoją reklamę

wywóz nieczystości stałych Szczecin Archive

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zdarza się nieraz, iż od sporządzenia planu zabudowania odwodzi gminę obawa, że przeprowadzenie jego narażają na wydatki, którym nie będzie mogła sprostać. Przeciwko temu można przytoczyć, że w razie wzrostu i rozkwitu jakiejś miejscowości powstaje nieunikniona konieczność wykonania różnych urządzeń z tym stanem połączonych, bez względu na to, czy plan zabudowania istnieje lub nie, że […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Deptaki

Wspaniałym okazem tego rodzaju ulic z deptakami jest w Krakowie ul. 3 maja, a we Lwowie ul. 29 listopada na Kastelówce. Aleje są to ulice z jednym rzędem drzew lub kilkoma. Ulica Wilhelmowska w Poznaniu nazywa się także aleją, w Warszawie istnieją aleje Jerozolimskie. Przejściami nazywają się otwarte lub kryte pasaże np. w Krakowie przejście […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Prace przy zabudowaniu miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Zabudowa miasta Brak komentarzy
Opracowanie planów. Do budowy, regulacji lub rozszerzenia miasta potrzebne są plany budowy, albo zabudowania miasta, czyli plany regulacji lub rozszerzenia miasta, które mogą być albo poglądowe (t. j. dla całego obszaru osady), albo częściowe (dla pewnych części miasta). Prace z dziedziny budowy miast rozpadają się, jak następuje: Części pracy. Te są trojakiego rodzaju: a) Sporządzenie […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 6

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Większa część ludzi, a zwłaszcza mieszkających w mieście, przebywa znaczną część swego żywota w mieszkaniach i pracowniach. Jednym z najważniejszych żądań higieny jest więc, aby te przestrzenie były, ile możności zdrowe. Jedyny zaś środek do osiągnięcia tego daje dobrze obmyślana, na zasadach higieny oparta ustawa budowlana, która przepisuje w tym celu położenie i niezbędny rozmiar […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Łączenie gmin

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Skoro dwie sąsiednie gminy tak wrastają w siebie zabudowaniami, albo skoro miejscowości otaczające miasto łączą się z niem budynkami swymi tak dalece, że w obu wypadkach przedstawiają całość budowlaną, wtedy jest rzeczą korzystną, aby te łączące się ze sobą gminy otrzymały jedno lity zarząd. Przemawiają za tern rozmaite a doniosłe powody. Rozbieżne zapatrywania i dążności, […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Place, ulice i mosty

Techniczna strona zakładania dróg komunikacyjnych nastręcza następujące uwagi: Ulice powinny się stosować do jakości terenu. Przy wzniesieniach nie powinny jednak trasy piąć się prostopadle w górę, lecz łagodnie wznosić się ku nim, biegnąc w ich kierunku. Jest rzeczą oczywistą, że wzniesienia powierzchni komunikacyjnej nie mogą być znaczne, gdyż komunikacja by byłaby przez to utrudnioną. Należy […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Sieć komunikacyjna

W pierwszym rzędzie wymagamy od dobrze zabudowanego miasta, aby miało uporządkowaną i systematycznie założoną sieć komunikacyjną. Na tym podłożu musi się opierać cały plan zabudowania. Sieć komunikacyjna uwzględnić musi wszelkie rodzaje komunikacji miejskiej. Komunikację większego miasta przyrównać można do obiegu krwi w organizmie ludzkim. Podobnie jak krew we wszystkich tętnicach spływa do serca i stamtąd […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Przeprowadzenie planów zabudowania miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Plan zabudowania miasta może wypracować jednostka t. j. technik, obeznany z budową miast, atoli do urzeczywistnienia planu na miejscu i do przeprowadzenia potem wielkiego dzieła potrzeba większej liczby sił i dłuższego czasu. Przy regulacji i rozszerzaniu miasta budowniczy miast jest organem doradczym, wszelako organem wykonawczym jest miasto samo przez swoją reprezentację i swój urząd budowniczy. […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Rozdział ciężarów i kosztów cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zasada ta istniała już w starem prawie niemieckim. Schwabenspiegel z XIII. wieku zawiera postanowienie, że każdy winien zrobić drogę przed swoim domem lub swoją realnością. Przepis ten znajduje swe uzasadnienie w tym, że droga przed realnością służy przede wszystkim za środek komunikacji do niej i z niej. Tworzy więc niejako konieczne uzupełnienie własności gruntowej, bez […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

Plan zabudowy miasta

Autor: | Kategoria: Znaczenie budowy miast Brak komentarzy
Z pomiędzy wielu dodatnich stron planu zabudowania miasta przytoczymy następujące: Jeżeli taki plan istnieje, może każdy, mający chęć budowania, zajrzeć do niego i dokładnie się poinformować. Na przykład przy przebudowie już stojącego domu wskazuje plan regulacyjny z góry zainteresowanemu, ile musi odstąpić z parceli budowlanej lub nabyć z ulicy. Może on przez to łatwiej obliczyć […]

wywóz nieczystości stałych Szczecin

wywóz nieczystości stałych Szczecin

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów