Znaczenie budowy miast

Autor: | Opublikowane w Znaczenie budowy miast Brak komentarzy | Tagi:

znaczenie-budowy-miastSzczytnym zadaniem sztuki budowniczej jest tworzyć dla ludzi siedziby mieszkalne, nie tylko piękne lecz też odpowiadające celowi i zdrowe.

Do spełnienia tego zadania powołaną jest w pierwszym rzędzie budowa miast, gdyż ona jest podwaliną całego budownictwa. Podobnie jak przy wznoszeniu budynku musi być przede wszystkim ustalony plan budowy dla całości i dla wszystkich jej części, jeżeli dzieło ma się udać, tak też przy zakładaniu, regulacji lub rozszerzeniu osady ludzkiej, czy ona jest dużym lub małym miastem, miejscem targowym lub tylko miejscowością zamieszkaną, musi być ułożony podstawowy plan, który ze świadomością celu i przyszłości co do czasu i przestrzeni wskazuje drogę rozwojowi osady.

instalacje elektryczne Warszawa

Budowa miast jest – wyrażając się słowami Kamila Sittego, mistrza nowoczesnego budownictwa miast i Teodora Goeckego – połączeniem wszystkich sztuk technicznych i pięknych w zamkniętą w sobie wielką całość, jest pomnikowym wyrazem prawdziwej dumy mieszczańskiej, krzewicielką szczerego przywiązania do rodzinnego miasta, reguluje ona obcowanie ludzkie, jej przeznaczeniem jest stworzyć podstawę zdrowego i wygodnego pobytu dla człowieka nowoczesnego, który obecnie już przeważnie w miastach szuka się siedziby, jej rzeczą starać się o jak najdogodniejsze umieszczenie dla przemysłu i handlu i popierać złagodzenie społecznych przeciwieństw. Podobnie jak całe życie państwowe, obywatelskie i jednostkowe tworzy treść codziennego działania i powodzenia ludności miejskiej, tak układ budynków i ukształtowanie miasta stanowi formę zewnętrzną, rzekłbym, naczynie, które tę treść zamyka, z tego powodu rzetelny i warunkom naturalnym odpowiadający rozwój miasta stał się jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej pracy kulturalnej; budowa miast nie powinna służyć wyłącznie interesom jednostek i gmin, lecz posiada wprost narodowe i ogólno państwowe znaczenie.

instalacje elektryczne Warszawa

To Cię zainteresuje:

– Nauka jazdy Katowice
– nauka prawa jazdy Lublin