Uwagi o ustawach budowlanych cz. 2

Autor: | Opublikowane w Ustawy budowlane Brak komentarzy | Tagi:

Dobro publiczne wymaga przeto, aby budowanie było uregulowane w drodze ustawowej przez podporządkowanie interesu jednostek dobru ogólnemu, o ile są ze sobą w niezgodzie. Budowa miast jest zasadniczą częścią składową całego budownictwa, gdy zaś ani jednostkom, ani gminom nie wolno budować dowolnie, lecz muszą się dostosować do ustaw budowlanych, przeto jest rzeczą logiczną i usprawiedliwioną, by jedne i drugie poddawały się zasadom budownictwa miast jako służącym dobru ogólnemu.

Skoro postępowe ustawy budowlane zawierają już wiele postanowień odnoszących się do budowy miast np. przepisy o sposobie budowania w poszczególnych obszarach gminnych, o pozostawianiu wolnych terenów na pewne cele, o wysokościach budynków i szerokościach ulic, o parcelacji i poziomach i t. d., wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydano nowe dalsze przepisy, odnoszące się do budowy miast, jako uzupełnienie istniejących przepisów budowlanych.

To Cię zainteresuje:

– zwyżki