Miejsce na Twoją reklamę

Ogólne poglądy - Archiwum

W tej kategorii odnajdziesz wiadomości powiązane z ogólnymi poglądami dotyczącymi budownictwa. Dowiesz się, jakie zadania stawia się sztuce budowlanej miast. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wygląda i jak powinno przebiegać poszerzenie miasta. Jeśli zastanawiałeś się jak opracowuje się plan miasta to dobrze trafiłeś. Odpowiemy na nurtujące pytania jak przebiega łączenie gmin i jak dobierać nazwy ulic. Dosadnie zostało opisane zagadnienie wykonania odpowiedniego planu miasta.

Złe plany

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Niektóre gminy mniemają, że mają dobre plany regulacyjne, jeżeli w planach sytuacyjnych są wrysowane projekty sposobem linearnym, i to dla regulacji zabudowanych części linie równoległe, a dla zabudowania terenów wolnych siatka prostokątnie się krzyżujących ulic, w kształcie szachownicy. Takie plany nie dają ani systematycznej sieci komunikacyjnej, ani nie uwzględniają podziału miasta podług różnych celów; pomijają […]

Plan zabudowy

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Często słyszy się: “Dawniej można było z naszego miasta coś zrobić. Dziś już za późno”. Jest to jednak błędne mniemanie. Tak może mówić o sobie i swych prawach starzejący się człowiek, ale nie wolno gminie, która żyje wiecznie i która stale rośnie i rozwija się. Jeżeli wiele się zawiniło w przeszłości, należy tego uniknąć w […]

Konieczność wypracowania planu

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Obmyślenie planu zabudowania staje się konieczne: Gdy wzrasta ludność miasta lub miejscowości, handel i ruch się podnoszą i powodują przez to wzmaganie się ruchu budowlanego. Gdy nieszczęśliwe wypadki, jako to siły elementarne lub ręka wroga, zniszczą miejscowość całkowicie lub częściowo. Gdy się nastręczają nowe tereny pod zabudowanie, czy to przez zniesienie większych zakładów (np. warowni), […]

Nazwy ulic ku czci zasłużonych osób

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Nazwy, stojące w związku z ojczyzną, miejscem rodzinnym i miejscowością, nadają koloryt miejscowy, podnoszą charakterystyczną cechę w stosunku do innych miast i dla tego należy im oddać pierwszeństwo. Nadto warto wspomnieć na tym miejscu o pięknym zwyczaju niektórych miast, że przy nazywaniu ulicy ku czci jakiegoś zasłużonego męża, podaje się zarazem powód uczczenia na tablicy […]

Dostęp do wybrzeży

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Ludzie przechadzają się chętnie nad brzegami wód. Nigdzie przechadzka nie daje tyle urozmaiconych i ożywczych wrażeń, jak nad wybrzeżem morskim, nad brzegami jezior i rzek, których krajobrazy mają osobliwy urok i gdzie powietrze nad powierzchniami wodnymi szczególnie działa orzeźwiająco. Z tego powodu, jako też ze względów piękna, powinny brzegi wód służyć zawsze do publicznego użytku, […]

Światło, powietrze, woda i roślinność

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Słońce jest źródłem wszelkiego życia; wszystkie stworzenia zwracają się do jego światła. Także do ludzkich mieszkań winno wnikać, ile możności, jak najwięcej ogrzewających promieni słonecznych, które wnoszą zdrowie i zabijają zarazki chorób. Dlatego byłoby rzeczą korzystną zwracać główny front budynku mieszkalnego w taką stronę świata, z której by mógł otrzymać najwięcej światła, tj. w stronę […]

Utrzymanie w dobrym stanie

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Stare budynki i pomniki należy stale utrzymywać, o ile zaś mają wartość historyczną lub artystyczną, na zawsze konserwować. Rodzimy sposób budowania należy pielęgnować i chronić od obcych wpływów. Mimo poszanowania przeszłości, nie powinno się jednak pomijać wymagań nowoczesnego postępu i ducha czasu. Kwestię sporną, czy w starych dzielnicach miasta wolno rozszerzać istniejące ulice lub przebijać […]

Łączenie gmin

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Skoro dwie sąsiednie gminy tak wrastają w siebie zabudowaniami, albo skoro miejscowości otaczające miasto łączą się z niem budynkami swymi tak dalece, że w obu wypadkach przedstawiają całość budowlaną, wtedy jest rzeczą korzystną, aby te łączące się ze sobą gminy otrzymały jedno lity zarząd. Przemawiają za tern rozmaite a doniosłe powody. Rozbieżne zapatrywania i dążności, […]

Opracowanie planu miasta

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Szczegółowe opracowanie planu jest nadto z tego powodu korzystne, że przez pozostawienie opracowania szczegółów przyszłości mogą powstać w połączeniach niezgodności i braki. I tak nie wolno pod żadnym warunkiem projektować nowych ulic dorywczo, biorąc wzgląd tylko na najbliższe otoczenie, lecz należy nieraz sięgnąć znacznie dalej, baczyć na wysokość dalszych punktów miasta, oraz uwzględniać wysokość wód, […]

Oględność w przewidywaniu przyszłości

Autor: | Kategoria: Ogólne poglądy Brak komentarzy
Wykonanie planu na przyszłość dla jakiegoś miasta jest wielkim i rozległem zadaniem. Kto chce je z pożytkiem rozwiązać, nie może się postawić na stanowisku kreta, który na ślepo grzebie w ziemi, lecz musi niejako, jak orzeł, unosić się w przestworzach niebieskich, mieć wzrok zwrócony w dal. Budowie miast nie powinno przyświecać zgubne zapatrywanie “na nas […]