Oględność w przewidywaniu przyszłości

Autor: | Opublikowane w Ogólne poglądy Brak komentarzy | Tagi:

plan-miastaWykonanie planu na przyszłość dla jakiegoś miasta jest wielkim i rozległem zadaniem. Kto chce je z pożytkiem rozwiązać, nie może się postawić na stanowisku kreta, który na ślepo grzebie w ziemi, lecz musi niejako, jak orzeł, unosić się w przestworzach niebieskich, mieć wzrok zwrócony w dal.

Budowie miast nie powinno przyświecać zgubne zapatrywanie “na nas świat się kończy”, lecz przeciwnie zasada: daleko sięgające przewidywanie przyszłości.

Jeżeli ustanawianiem planu nie rządzi zasada oględności i pogląd na przyszłość, to zarządzenia powzięte na krótką metę szybko się starzeją, a miasto staje wobec potrzeby nowej regulacji, która okaże się znacznie kosztowniejszą i trudniejszą.

przegub cardana

Byłoby le, gdyby przyszłe pokolenia musiały zrobić zarzut obecnemu, że przez niezrozumienie wielkiego zadania nie sprostało swym obowiązkom.

Byłoby przewrotnością dostosowywać generalny plan budowy wyłącznie do stosunków obecnych.

Budowniczy miast musi wysiłkiem wyobraźni ogarnąć obraz przyszłego miasta, a przewidując przyszłość, zapobiegliwie snuć swoje projekty. Nie należy ich zastosowywać wyłącznie do teraźniejszego stanu miasta, albo tylko do potrzeb lat najbliższych, lecz trzeba wzrokiem w dal zwrócone przewidywać potrzeby całych dziesięcioleci, a nawet całych wieków.

Przy ustalaniu wytycznych dla planów na przyszłość należy odróżnić zarządzenia główne od ubocznych.
Główne zasady budowania miasta muszą bezwarunkowo być ustalone na zawsze: a więc główna sieć linii komunikacyjnych, główny rozkład dróg kolejowych i wodnych, podział miasta wedle sposobu użycia i zabudowania, jako też wedle kierunku wiatru. Przy ubocznych, mniej ważnych zarządzeniach, przede wszystkim przy szczegółowym podziale powierzchni między głównymi drogami komunikacyjnymi i przy niektórych szczegółach, można pozostawić pewną swobodę.

przegub cardana

To Cię zainteresuje:

– wieczór Panieński w Poznaniu
– Zabawy dla dzieci z autyzmem