Miejsce na Twoją reklamę

Author Archive

Obudowanie ulic

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Obudowanie wpływa na wymiar przekroju poprzecznego ulicy, czyli na jego całkowitą szerokość i na jego części, to jest na jezdnię i chodniki, przede wszystkim wysokością budynków, a następnie sposobem ich ugrupowania. Tak wysokość jak i ugrupowanie budynków oddziałuje inaczej w tych ulicach, gdzie budynki stają bezpośrednio przy chodniku, czyli tam gdzie linie regulacyjne ulicy spadają […]

Chodniki i ich szerokości

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Dla oznaczenia szerokości chodników miarodajny jest pieszy. Jego obrys w ruchu, z wahaniami na boki wskutek przenoszenia podczas chodu środka ciężkości ciała jednej nogi na drugą, ma 0,65 do 0,80 m szerokości, przeciętnie, licząc skromnie 0,70 m. Chodnikiem tej szerokości przejść może w jednym kierunku około 1800 przechodni w jednej godzinie, jeżeli szybkość ich chodu […]

Ruch uliczny

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Głównymi elementami ruchu ulicznego są pojazdy na jezdni a piesi na chodniku. Dla oznaczenia szerokości jezdni miarodajna jest szerokość potrzebna dla pojazdów w ruchu, która wynosi od 2,0 m. do 4,0 m., jeśli do szerokości pojazdów doda się na wahanie boczne 0,4 do 0,5 m. Średnio przyjmuje się szerokość potrzebną dla jednego pojazdu w ruchu […]

Przekrój poprzeczny

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Prace nad projektem ulicy rozpoczyna się od obmyślenia i ustalenia przekroju poprzecznego. Przy tym projektant znajduje się z jednej strony w trudniejszym położeniu od kolegi kolejarza lub inżyniera drogowego, z drugiej zaś w lepszym. Inżynier kolejowy i drogowy nie troszczy się o przekrój poprzeczny: ma go obrobiony na wszelkie przypadki naprzód we wzorach, tz. typach. […]

Ogólne uwagi projektowania ulic

Autor: | Kategoria: Projektowanie ulic Brak komentarzy
Projekt jednej ulicy, czy grupy ulic ma pozostawać w logicznym związku z całą siecią uliczną, to jest z planem zabudowania miasta. Ta zasada jest prosta w zastosowaniu tam, gdzie taki plan istnieje. Niestety plany zabudowania są u nas rzadkością. Mimo to nie wolno inżynierowi godzić się na otwarcie ulicy bez rozważenia jej znaczenia w całości […]

Orvieto – urbanistyka miasta cz. 9

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Jeden z najznakomitszych kościołów gotyku włoskiego z końca XIII w. w swym układzie wewnętrznym, w kształtach zewnętrznych oraz w sytuacji nabiera znaczenia typu zespołu średniowiecznego w mieście włoskim. Katedra stoi na wolnym terenie rozdzielając go na trzy wnętrza o charakterze placów. Absyda tylko we wschodniej swej części przytyka do zabudowań pałacu biskupiego. Front i dwie […]

Orvieto – urbanistyka miasta cz. 8

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
W zasadzie są one zabudowane obrzeżnie. Wnętrza większych bloków zawierają obszerne dziedzińce i nawet ogrody. Najintensywniejsze zabudowanie cechuje dzielnicę między rynkiem i ratuszem a katedrą. Niektóre domy mają charakter obronny. Miasto bowiem odgrywało znaczną rolę jako ostoja Gwelfów i czasowa obronna siedziba papieży w Średniowieczu. Są one bez wyjątku murowane, przeważnie jednopiętrowe, a w technice […]

Orvieto – urbanistyka miasta cz. 7

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Badając dalszy bieg rozwoju planów urbanistycznych spotykamy okresy, w których układ ten zanika lub też rozwija się do wysokiego poziomu doskonałości. W naszych przykładach miast gotyckich widzimy go w stadium powstawania w formie najprostszej i najbardziej pod względem konstrukcji miasta przejrzystej. Ulice boczne, odgałęzione od Corso, wpadają w główną arterię bądź pod kątem prostym, bądź […]

Orvieto – urbanistyka miasta cz. 6

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
W ten sposób powstaje na kręgosłupie arterii głównej promieniowy układ sieci ulic, które prowadzą do gmachów, tworzących jakby wieniec brył monumentalnych i placów dokoła tej arterii i ośrodka miasta. Poczynając od zachodniej bramy miasta widzimy w północnym półkolu gmachy następujące: kościoły i klasztory S. Giovenale, S. Agostino, S. Domenico, a cokolwiek bliżej ku środkowi miasta […]

Orvieto – urbanistyka miasta cz. 5

Autor: | Kategoria: Urbanistyka Brak komentarzy
Corso jest stosem pacierzowym, na którym opiera się szkielet ulic, placów i zabudowań miejskich. Nie zacieśniony murami i nie podlegający zmianom, wynikającym z trudnych warunków topograficznych, rozwija się on swobodnie pod wpływem swych potrzeb wewnętrznych przede wszystkim zaś pod wpływem czynników gospodarczego i komunikacji. Ośrodek Orvieto tworzy się w zachodniej połowie terenu miejskiego, w pobliżu […]