Miejsce na Twoją reklamę

Ustawy budowlane - Archiwum

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 6

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Większa część ludzi, a zwłaszcza mieszkających w mieście, przebywa znaczną część swego żywota w mieszkaniach i pracowniach. Jednym z najważniejszych żądań higieny jest więc, aby te przestrzenie były, ile możności zdrowe. Jedyny zaś środek do osiągnięcia tego daje dobrze obmyślana, na zasadach higieny oparta ustawa budowlana, która przepisuje w tym celu położenie i niezbędny rozmiar […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 5

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Ważnym zadaniem ustawy budowlanej (o czym wspomnieliśmy już w ogólnym zarysie) jest zwalczanie nieuzasadnionych pretensji, których spełnienie wystawiłoby gminę na stosunkowo znaczne wydatki, np. żądanie, aby gmina wykonała różne roboty budowlane w miejscach leżących zdała od sieci komunikacyjnej, poprowadziła ulice, kanały, urządziła wodociągi, przewody światła i siły. Gminie musi przysługiwać prawo oznaczenia chwili, kiedy uważa […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 4

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Tylko na mocy takich prawnych postanowień można pomyślnie przeprowadzić regulację i rozszerzenie miasta. Rozumie się samo przez się, że nie wypada z tych praw robić użytku bezwzględnego, lecz trzeba je stosować tylko w razie niezbędnej konieczności. Jeżeli przy projektowaniu nowych dróg nie prowadzi się trasy bezwzględnie przez wszystkie posiadłości i grunty, lecz postępuje śladem granic […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 3

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Gminom zostałaby zastrzeżoną, bez naruszenia ich samorządu, inicjatywa i zarządzenie regulacji i rozszerzenia, jednak z zachowaniem wymagań, których wyrażenie jest rzeczą ustawy. Gminy muszą zawczasu postarać się o wszystkie prawa, które umożliwiają przeprowadzenie planu zabudowy. Są to: prawo rozszerzania ulic, prze bijania nowych ulic, nabywania niezabudowanych obszarów celem założenia ulic, placów’ i urządzeń publicznych, albo […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 2

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Dobro publiczne wymaga przeto, aby budowanie było uregulowane w drodze ustawowej przez podporządkowanie interesu jednostek dobru ogólnemu, o ile są ze sobą w niezgodzie. Budowa miast jest zasadniczą częścią składową całego budownictwa, gdy zaś ani jednostkom, ani gminom nie wolno budować dowolnie, lecz muszą się dostosować do ustaw budowlanych, przeto jest rzeczą logiczną i usprawiedliwioną, […]

Uwagi o ustawach budowlanych cz. 1

Autor: | Kategoria: Ustawy budowlane Brak komentarzy
Wznoszenia budynków bezwarunkowo nie można pozostawić samowoli budującego. Następstwem byłby dziki sposób budowania, pociągający za sobą jak najgorsze skutki. Zarówno budujący, jak budowniczy są ze względów samolubnych z góry przeciwnikami ustaw budowlanych jako ograniczających ich swobodę budowania. Dążą oni najczęściej do tego, aby wyzyskać do ostatnich granic teren budowlany, tak co do obszaru, jak co […]