Nowe ustawy

Autor: | Opublikowane w Wymagania estetyki Brak komentarzy | Tagi:

stare-miastoNowe ustawy budowlane powinny dążyć do rozmieszczenia ludności na większych obszarach, zapobiegać zaś budowie przeludnionych koszar czynszowych. Kiedy się miasto powiększa, rozszerza się ono zazwyczaj na grunty orne i to daje sposobność nadrobienia zaniedbań przeszłości. Trzeba ratować dla higienicznego sposobu budowy to, co ratować się jeszcze da. Szerzący się, nierozsądny sposób budowania koszar mieszkaniowych możemy zwalczyć jedynie bronią surowych ustaw i praw budowlanych. Każda uświadomiona, postępowa reprezentacja miejska, jako też administracja krajowa i państwowa muszą uznać za swój święty obowiązek, zapobieganie pogorszeniu się istniejących stosunków.

piasek warszawa

Zadaniem nowych ustaw budowniczych będzie, po gruntownym zbadaniu w starszych dzielnicach stanu rzeczy pod względem stosunku wysokości domów do szerokości ulicy, pod względem ilości piętr i wielkości podwórza w domach mieszkalnych, ustalić granice, do których się można posunąć, aby z jednej strony właściciele gruntów nie ponieśli zbyt wielkiej szkody, a z drugiej zamknięta była droga do wznoszenia budynków, które się po prostu naigrawają z wymagań zdrowotnych, jak to np. dzieje się przy zabudowaniu 85% parceli budowlanej. Szczęśliwe są miejscowości, posiadające z dawien dawna ulice, których wysokość domów nie jest większą od szerokości ulic albo nawet jest mniejszą, a których podwórza są tak przestronne, że i tylnym pokojom zapewniają wydatne oświetlenie. Oby strzegły tych korzyści i nie dopuściły do tego, by zaślepienie lub samolubstwo właścicieli dokazały zburzenia tych dawnych domów i zastąpienia ich innymi, ku dotkliwej szkodzie dla zdrowia późniejszych mieszkańców. Należy wziąć sobie za przykład te wielkie miasta, które bezpośrednio po zniesieniu obwarowania zyskane tereny budowlane zaraz przeznaczyły na plantacje z luźnym sposobem zabudowania, przez co zyskały nie tylko urocze dzielnice zewnętrzne, lecz także pomyślne warunki sanitarne.

piasek warszawa

To Cię zainteresuje:

– taniec towarzyski wraszawa