Ruch na kolei miejskiej

Autor: | Opublikowane w Rozwiązanie problemów komunikacji Brak komentarzy | Tagi:

kolej-podmiejsklaW bardzo wielkim mieście nie wystarczają same tramwaje. Dla opanowania większego ruchu potrzebne są jeszcze koleje miejskie. Rozumie się samo przez się, że do obu rodzajów należy ze względów higienicznych i technicznych zastosować siłę elektryczną.

Cel kolei miejskiej mieści się w jej nazwie. Zadania, które jej przypadają, są następujące:

Powinna ona przewozić w krótkim czasie większe masy ludzi na dalsze odległości w obrębie miasta i poza nie, zwłaszcza do miejsc zabawy i miejscowości wycieczkowych. Dalej musi kolej miejska mieć połączenie z kolejami głównymi i miejscowymi, jako też liniami okrętowymi. Nadto przeznaczeniem jej jest przewozić mieszkańców na miejsca leżące we wszystkich kierunkach, nawet do dzielnic leżących na przeciwległych końcach szybciej niż tramwaj, gdyż w przeciwnym razie nie mogłaby wytrzymać konkurencji z tramwajem.

rzeźby z lodu na wesele

Przy zakładaniu i puszczaniu w ruch kolei miejskiej trzeba mieć stale na oku, że jej zadaniem jest opanować wspomniany wyżej odpływ codzienny ludności ze śródmieścia ku krańcom miasta i na odwrót, a nadto podołać powiększonemu w niedzielę i święta ruchowi wycieczkowemu.

Jeżeli kolej miejska nie wypełnia tych wszystkich warunków, wtedy jest błędnie założoną i nie może się też opłacać. Ze względu na szybką i swobodną komunikację należy koleje miejskie prowadzić w obrębie miasta, podobnie jak dochodzące do miasta koleje główne, własnymi i osobnymi szlakami, nad ziemią lub pod ziemią.

Zgodnie ze swym celem i układem przedstawia się kolej miejska jako prosta rzadka sieć, głównie tylko o liniach promienistych i okrężnych. Widzimy więc, że najprostszy i najnaturalniejszy system komunikacji w obrębie ludzkiej osady t. j. system ulic promienistych i okrężnych, który uznaliśmy za konieczny przy powstawaniu miasta, wyłania się także jako konieczność rozgałęzionych linii komunikacyjnych bardzo wielkiego miasta.

rzeźby z lodu na wesele