Jezdnia

Autor: | Opublikowane w Nawierzchnia drogi Brak komentarzy | Tagi:

Jezdnia (tor jezdny) jest częścią nawierzchni ulicznej najbardziej narażoną na zniszczenie i najdroższą w budowie i utrzymaniu, dlatego zawsze największej wymaga uwagi.

Mało kto może pozwolić sobie na to, co jest drogie, więc poprzestaje na koniecznych minimach.

Pierwsze z nich tutaj to ograniczenie szerokości jezdni, o czym była mowa przy projektowaniu przekroju poprzecznego.

Drugie to dostosowanie jezdni do ruchu.

Ograniczając szerokość do minimum można za to dać jezdnię nieco lepszą. Zasada, znana z życia codziennego, że rzecz droga ale dobra w wynikach okazuje się istotnie najtańszą – zwłaszcza im kto biedniejszy – ma pełne zastosowanie do nawierzchni jezdni. I to nie tylko dlatego, że nawierzchnia droga, dobra długo trwa i że jej utrzymanie jest bardzo tanie, ale też z tego powodu, że wskutek zmniejszenia oporów maleją koszty ruchu, jako wynik oszczędności na sile pociągowej i na zmniejszeniu kosztów utrzymania i oczyszczania pojazdów. Wreszcie łatwe utrzymanie ulicy w czystości poprawia stosunki higieniczne.

Dostosowanie rodzaju nawierzchni jezdni do rodzaju i natężenia ruchu istniejącego lub spodziewanego polega na stosownym wyborze. I tak np. w ulicy o żywym i ciężkim ruchu jako nawierzchnię wykonuje się bruk z dużych kamieni na silnym pokładzie, a nie mozaikę torową lub – rzecz nawet nie do pomyślenia – żwirówkę zwykłą. I odwrotnie, w ulicy mieszkaniowej wykonać wolno żwirówkę maziowaną, bruk ceglany, a nawet idąc w oszczędności wyjątkowo daleko i żwirówkę zwykłą, wszystko na niezbyt silnym tanim pokładzie żwirowym.

Rodzai nawierzchni jest sporo i można zawsze wybrać trafnie, przy czym jeszcze stosowny wybór pokładu pozwala na kombinacje prawie bez ograniczeń.

Zupełnie tak samo jak na drogach rozróżnia się w nawierzchni jezdni ulicznej pokład, jako część tworzącą podstawę, fundament, który przenosi działanie ruchu, jego siły na grunt i powłokę wierzchnią przyjmującą te siły bezpośrednio.

Rodzaje pokładów bywają prawie te same, co na drogach, rodzaje zaś wierzchniej warstwy są liczniejsze.