Miejsce na Twoją reklamę

Porównanie rodzai dużych kamieni brukowych

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Skała. Pytanie jaki kształt, wymiary i obrobienie kamieni jest najodpowiedniejsze znajduje odpowiedź najpierw w rodzaju skały. Im skała jest miększa tym wymiary kamienia głównie jego wysokość muszą być silniejsze. Kamieniom wyrobionym z twardych skał nadaje się mniejsze wymiary przede wszystkim wysokość, przez co nie obniżając ich własności zmniejsza się ich ciężar na jednostkę powierzchni bruku, […]

Zalewanie stosug

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Zalewanie stosug bruku kamiennego zaprawą cementową lub ciałami węglowodorowymi ma za cel lepsze ich wypełnienie niż piaskiem. Wiąże się wskutek tego kamienie ze sobą w rodzaj muru, jak cegły zaprawą lub kamyki betonu, a następnie zamyka dostęp wodzie po pod kamienie, co jest pożądane z kilku względów. Kamienie wskutek zalania stosug nie mogą ani tak […]

Wykonanie kamiennych bruków rzędowych

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Robotę brukarską poprzedzać ma zawsze wyznaczenie wysokości instrumentem niwelacyjnym. Wysokości te podają krawężniki, jeśli są już osadzone i pale duże, silnie wbite lub osadzone w betonie, w osi ulicy i wzdłuż linii przyszłych krawężników, jeśli te nie są jeszcze ułożone. Na szerokich jezdniach lub na placach potrzeba wyznaczyć wysokości palami i pośrodku. Wedle tych znaków […]

Pieńki

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Pieńki kostkowe Wyrób kostek jest drogi i trudny. Przy ich obróbce odpada zawsze pewna ilość kamieni wadliwie obrobionych czy to wskutek błędu samej skały, czy to z winy kamieniarza. Dlatego wytworzył się typ zwany pieńkami kostkowymi, w którym górna podstawa ma kształt kwadratu, a ściany boczne są mniej lub więcej ku sobie pochylone tak, że […]

Mozaika i kostki

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Mozaika Mozaika jako nawierzchnia jezdni ulicznych posiada w porównaniu do innych rodzai bruków kamiennych, przede wszystkim w porównaniu do pieńków podłużnych, niektóre odrębne cechy, które wskazują granice dla jej stosowalności. Pokład musi być silny, bo same kamyki, małe, niewysokie przenoszą tylko działania ruchu na niego. Znakomity pokład tworzą stare jezdnie żwirowane, jeśli zostaną wyrównane żwirem […]

Bruki z kamieni naturalnych

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Bruk z kamienia łamanego (łupanego) Był to pierwszy bruk kamienny stosowany na drogach i ulicach w bardzo odległej starożytności, a który przetrwał aż do naszych czasów w podrzędnych komunikacjach. W starożytności ruch pojazdów w ogóle był słaby i powolny, a ponadto jak w Rzymie, dla ciasnoty ulic ograniczany, a nawet usuwany zupełnie z obrębu miasta. […]

Żwirówki

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Żwirówki zwykłe Rodzaje żwirówek zwykłych i ich wykonanie nie różnią się niczym do rodzai i sposobów używanych na drogach. Przekrój poprzeczny tylko zakłada się nie jako dwu spadkowy dach pośrodku wyokrąglony, lecz jako krzywizny. Żwirówki zwykłe w bardzo skromnym zakresie odpowiadają wymaganiom dobrej nawierzchni ulicznej. Wadami bardzo poważnymi są przede wszystkim: wytwarzanie kurzu i błota […]

Podkłady pod jezdnię

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Uwagi ogólne Rodzaje pokładów i sposoby ich wykonania są te same jak na drogach, tylko pewne rodzaje są częściej używane, a grubość bywa znaczniejsza jak na drogach. Na ogół bowiem w ulicach porusza się większa ilość pojazdów. Ciężary tych pojazdów, ciężar ładunku i ciężar własny rosną z roku na rok. Wstrząśnienia, jakie ciężkie a szybkie […]

Jezdnia

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Jezdnia (tor jezdny) jest częścią nawierzchni ulicznej najbardziej narażoną na zniszczenie i najdroższą w budowie i utrzymaniu, dlatego zawsze największej wymaga uwagi. Mało kto może pozwolić sobie na to, co jest drogie, więc poprzestaje na koniecznych minimach. Pierwsze z nich tutaj to ograniczenie szerokości jezdni, o czym była mowa przy projektowaniu przekroju poprzecznego. Drugie to […]

Ściek

Autor: | Kategoria: Nawierzchnia drogi Brak komentarzy
Kształt Ściek dwuskrzydłowy dawniej bardzo powszechny dziś głównie w małych miastach spotykany, nie powinien już być stosowany. Ma wprawdzie duży przekrój poprzeczny dla wody, zwęża jednak użyteczną szerokość chodnika i jest przykry przy przychodzeniu z jezdni na chodnik i odwrotnie oraz przy chodzeniu brzegiem chodnika. Skrzydło bowiem od strony chodnika stromo założone, z reguły w […]