Powstawanie letnisk podmiejskich

Autor: | Opublikowane w Znaczenie budowy miast Brak komentarzy | Tagi:

tereny-podmiejskieZe zjawiskiem napływu ludności do miast idzie jednak w parze pewien ujemny objaw. Wzrost miast i połączone z tym niezdrowe skoszarowanie mieszkańców w kamiennych szeregach domów, co się sprzeciwia naturalnej potrzebie przebywania na świeżym powietrzu, zmusza ich do opuszczania na pewien czas, a szczególnie w porze upałów letnich, dusznej ciasnoty miejskiej i wyjeżdżania na wieś. Dawniej przysługiwał ten przywilej góra dziesięciu procentom mieszkańców, obecnie stało się to nieodzowną potrzebą najszerszych warstw, w pierwszym rzędzie ludzi pracujących umysłowo.

Następstwem tego objawu ucieczki z miasta jest powstawanie letnisk i miejsc kuracyjnych wszelkiego rodzaju w górach, na wyżynach, nad jeziorami i nad wybrzeżem morskim.

oferta na usługi elektryczne w Warszawie

Szybki rozrost ludzkich siedzib nałożył na nowoczesne budownictwo szereg nadzwyczajnych zadań. Zapotrzebowanie mieszkań rosło niepomiernie głównie w miastach, a potem w miejscowościach, służących za letniska i miejsca kuracyjne, i by temu zaradzić, budowało się tamże i buduje pospiesznie nowe domy, nowe ulice i całe dzielnice.

Zrazu nie miano wcale doświadczenia, w jaki sposób wypadałoby uregulować tak szybki wzrost ruchu budowlanego.

Brakowało wzorów, próbowano, postępowano bez planów dowolnie. Miało to nader przykre następstwa.

Ustanawianie linii budowlanych lub ich części według chwilowej potrzeby, jako też dowolne wznoszenie budynków i zakładanie urządzeń miejskich wszelkiego rodzaju bez względu na całość i przyszłość miasta, bywało często nie tylko niekorzystnym dla dalszego rozwoju, lecz przynosiło wprost szkodę. Nie oglądając się na to, co może nastąpić, wydawano zarządzenia, które trzeba było po niedługim czasie za cenę wielkich ofiar zmienić, lub też pozostawiano je jako stałe niedomagania. Tworzono często bezmyślnie całe dzielnice, zabudowywano je bez systemu, lub zbyt gęsto, zapominano o wyodrębnieniu dzielnic mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, nie pamiętano o wolnych od zabudowania przestrzeniach, a więc o placach i publicznych ogrodach; zakładano za blisko linie kolejowe, nie przewidując rozszerzenia się miasta, i najczęściej w tym samym poziomie, tak że teraz tory kolejowe opasują miasto żelaznymi kleszczami i utrudniają, a często uniemożliwiają komunikację, a nawet rozrost miasta.

oferta na usługi elektryczne w Warszawie

To Cię zainteresuje:

– nauki jazdy Lublin
– ośrodek szkolenia kierowców Lublin