Miejsce na Twoją reklamę

Koszty wykonania planu - Archiwum

Rozdział ciężarów i kosztów cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zasada ta istniała już w starem prawie niemieckim. Schwabenspiegel z XIII. wieku zawiera postanowienie, że każdy winien zrobić drogę przed swoim domem lub swoją realnością. Przepis ten znajduje swe uzasadnienie w tym, że droga przed realnością służy przede wszystkim za środek komunikacji do niej i z niej. Tworzy więc niejako konieczne uzupełnienie własności gruntowej, bez […]

Rozdział ciężarów i kosztów cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Wzrost i rozkwit osady jest nie tylko korzyścią całej gminy, lecz także wszystkich jej członków. Dlatego ciężary i koszty wszystkich urządzeń, służących do tego rozwoju, powinny być wspólne. Jest to rzeczą wprost niemożliwą, żeby wszystkie ciężary i wydatki na regulację i rozszerzenie miasta ponosiła sama gmina. Takiego wysiłku nie mogłaby gmina wytrzymać i tak znaczne […]

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 3

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
W różnych krajach i miastach zawierają ustawy budowlane lub ustawy miejscowe rozmaite postanowienia w tej mierze. Na rozszerzenie albo założenie placów i ulic odstępuje się grunty albo bezpłatnie, albo za odpowiednim odszkodowaniem zwyczajnej wartości, bez przyznania przyrostu wartości lub z przyznaniem tegoż. Przy tym oblicza się grunt, który ma być odstąpiony, jako grunt pod ulicę […]

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Zdarza się nieraz, iż od sporządzenia planu zabudowania odwodzi gminę obawa, że przeprowadzenie jego narażają na wydatki, którym nie będzie mogła sprostać. Przeciwko temu można przytoczyć, że w razie wzrostu i rozkwitu jakiejś miejscowości powstaje nieunikniona konieczność wykonania różnych urządzeń z tym stanem połączonych, bez względu na to, czy plan zabudowania istnieje lub nie, że […]

Koszty samej regulacji i rozszerzenia miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Podzielić je należy zasadniczo na koszty złączone z budowlami i urządzeniami publicznymi i na koszty dla celów przedsiębiorstw prywatnych. Wydatki na publiczne budowle i urządzenia Przy powiększaniu się miast rozchodzi się przede wszystkim o rozszerzenie ar tery i komunikacyjnych w częściach miasta zabudowanych i o założenie nowych w stronach nie zabudowanych. Zajdzie przeto potrzeba: rozszerzenia […]

Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 3

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Wynagrodzenie za plan zabudowania bywa często mniejsze niż wynagrodzenie architekta za budowę większego budynku. A przecież obmyślenie planu przyszłości dla miasta należy wyżej cenić niż plan budowlany. Przemawia za tym wartość i pożyteczność tej pracy. Z dobrego planu budowlanego korzystają mieszkańcy jednego domu; dobry plan zabudowania wychodzi natomiast na korzyść ludności całego miasta. Pomimo tego […]

Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
W sprawie wynagrodzenia za prace około budowy miast wypada zauważyć, że wartość i znaczenie ich nie polega na dostarczeniu wielkiej ilości planów i rysunków, sporządzonych w mniej lub więcej zręczny sposób, lecz na wysiłku pracy umysłowej, z której wynikają zasadnicze, doniosłe pomysły i rady. Wynagrodzenie jest wypadkiem jednorazowym, który przynosi gminie stale korzyści. Dobrze obmyślany […]

Koszty ustalenia planu zabudowania cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Sporządzenie i przeprowadzenie planu zabudowania miasta jest dla odnośnej gminy bardzo doniosłem przedsięwzięciem. Przeto jest dla niej rzeczą pożądaną dowiedzieć się o kosztach z tym połączonych. Te dzielą się wedle na 3 części: Koszty planów podstawowych. Co do planów, które sporządzają się na podstawie do składnych zdjęć sytuacyjnych i niwelacyjnych, wyjaśnienia podają taryfy wynagrodzeń za […]

Przeprowadzenie planów zabudowania miasta cz. 2

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Ustalenie i wykonanie planu zabudowania pociąga za sobą ciężką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń i czasów; plan len może miastu przynieść błogosławieństwo, lub stać się jego klęską; dlatego zarządy miejskie i organy wykonawcze mają obowiązek zapoznać się jak najdokładniej z nauką budownictwa miast. Bądz co bądz jest to korzystnym dla gminy, jeśli wszyscy jej członkowie, wszyscy […]

Przeprowadzenie planów zabudowania miasta cz. 1

Autor: | Kategoria: Koszty wykonania planu Brak komentarzy
Plan zabudowania miasta może wypracować jednostka t. j. technik, obeznany z budową miast, atoli do urzeczywistnienia planu na miejscu i do przeprowadzenia potem wielkiego dzieła potrzeba większej liczby sił i dłuższego czasu. Przy regulacji i rozszerzaniu miasta budowniczy miast jest organem doradczym, wszelako organem wykonawczym jest miasto samo przez swoją reprezentację i swój urząd budowniczy. […]